Relacje z wydarzeń
11 lipca 2022 18:22
Seminarium 22: Czy inteligencja budynków może wspomóc lokalną energetykę rozproszoną?

Nagranie z wydarzenia Prezentacje z wydarzenia
 

21 czerwca 2022 r. w formule zdalnej odbyło się 22. seminarium organizowane w ramach projektu KlastER. Wydarzenie skupiało się na kwestii wykorzystania inteligencji budynków w rozwoju energetyki rozproszonej.

Seminarium rozpoczęło się od zaprezentowania bieżących informacji na temat projektu KlastER. Następnie głos zabrał moderator wydarzenia, Paweł Kwasnowski z AGH w Krakowie. W wystąpieniu pt. "Czy energia zaoszczędzona może wspomagać lokalne bilansowanie?" zarysował on problematykę seminarium oraz wskazał na trzy metody skutecznego bilansowania energii:

  • miejscowe zwiększenie efektywności energetycznej poprzez ograniczenie miejscowej mocy zainstalowanej oraz montaż magazynów energii;
  • świadome współdziałanie użytkownika z inteligentną instalacją;
  • wymiana informacji i transfery energii między uczestnikami klastra.

W następnej kolejności Michał Ciuła z Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego przy Politechnice Krakowskiej. zaprezentował wystąpienie pt. "Efektywność energetyczna budynków w Polsce na tle wyzwań środowiskowych stawianych przez Europejski Zielony Ład". Ciuła przedstawił kontekst związany ze światową emisją CO2 przez państwa UE. Prelegent zwrócił uwagę, że dawniej definiowano energooszczędność jako zdolność układu do wykonania pracy poprzez mniejszą ilość energii. Współcześnie budynki definiowane są natomiast jako energooszczędne wtedy, kiedy same produkują energię. Ciuła zauważył, że taka definicja energooszczędności powoduje, że obecnie można zbilansować najbardziej nieekologiczny budynek poprzez zainstalowanie w nim OZE. W wyniku tego, budynki często budowane bez przemyślenia ich konstrukcji pod kątem pierwotnie rozumianej energooszczędności.

Kolejne seminaryjne wystąpienie wygłosiła Małgorzata Fedorczak-Cisak z Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego przy Politechnice Krakowskiej. Przedstawiła ona następujące zagadnienie: „Europejskie i krajowe regulacje prawne w zakresie efektywności energetycznej budynków”. Prelegentka zwróciła uwagę na zapisy zawarte w międzynarodowych protokołach dotyczących zmian klimatu oraz na prawa unijne w postaci m.in. Fit for 55. Fedorczak-Cisak omówiła też zmieniające się w unijnych dyrektywach przepisy i definicje związane z poprawą efektywności energetycznej.

Trzecia z seminaryjnych prezentacji została wygłoszona przez Mirosława Dechnika z Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego przy Politechnice Krakowskiej. W swojej prezentacji skupił się na następującym temacie: „Oświetlenie wnętrz, a efektywność energetyczna budynków”. Jak wskazywał Dechnik, najbardziej ekologiczną energią jest ta, która nie zostaje zużyta. Prelegent zaproponował możliwe działania mające na celu obniżenie zużycia energii potrzebnej do oświetlania budynków:

  • doskonalenie sprawności instalacji oświetleniowej,
  • wzrost świadomości użytkowników,
  • wykorzystanie [inteligentnego – przyp. redakcji] sterowania światłem,
  • pełne wykorzystanie światła naturalnego,
  • dostosowywanie warunków oświetlenia do zachowania lub obecności użytkowników,
  • doskonalenie charakterystyk utrzymania instalacji oświetleniowej.

Następna prezentacja, wygłoszona przez Pawła Kwasnowskiego z AGH w Krakowie, nosiła tytuł: „Zawrotna kariera słowa SMART w dyrektywach EPBD”. Prelegent skupił się m.in. na tym, jak pojawiające się po sobie dyrektywy EPBD wpływały na normy związane z automatyką budynków oraz efektywnością energetyczną. Następnie omówił kwestię instalacji sterowania i bezpieczeństwa w inteligentnych budynkach. Jako główny czynnik przesądzający o efektywności energetycznej budynku Kwasnowski wskazał kolejno na konstrukcję budynku i jakość izolacji przegród zewnętrznych oraz na instalację techniczną. Za najmniej istotny czynnik efektywności energetycznej budynku uznana została automatyka instalacji technicznych.

Ostatnia prezentacja w trakcie 22. seminarium również została wygłoszona przez Pawła Kwasnowskiego. Wystąpienie pt. „Co wynika z wysokiego wskaźnika gotowości budynku do inteligencji (Smart Readiness Indicator)?”. dotyczyło m.in. definicji inteligencji budynku przedstawionej poniżej:

Inteligencja (spryt) budynku odnosi się do zdolności budynku lub jego systemów do wykrywania, interpretowania, komunikowania się i aktywnego reagowania w efektywny sposób na zmieniające się warunki w odniesieniu do działania systemów technicznych budynku lub środowiska zewnętrznego (w tym sieci energetycznych) oraz na wymagania użytkowników budynku.

Po przeanalizowaniu powyższej definicji, Paweł Kwasnowski skupił się na omówieniu czynnika SRI (Smart Readiness Indicator), który ma umożliwić szeroką, wieloaspektową ocenę inteligencji budynku.

Seminarium zakończyło się dyskusją, w trakcie której poruszono kwestię roli architektów i konstruktorów budowlanych w zakresie uzyskiwania energooszczędności związanej między innymi z izolacyjnością cieplną oraz oświetleniem budynków. Jak zwrócił uwagę Michał Ciuła, architekci starający się podnieść energooszczędnośc budynku, niejednokrotnie mierzą się z problemami i ograniczeniami. Wynikają one m.in. z oczekiwań inwestorów i deweloperów, ale także ze specyfiki działek, na których mają powstać dane budynki. 

Poniżej prezentujemy całe nagranie z wydarzenia. TUTAJ są natomiast dostępne prezentacje i materiały prelegentów.

Link do wydarzenia: "Seminarium 22: Czy inteligencja budynków może wspomóc lokalną energetykę rozproszoną? [ONLINE]"