20 września 2021 16:46 - Polska, KlastER
Zapraszamy na seminarium 16. nt. II Krajowego raportu benchmarkingowego [on-line]

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium 16. „II Krajowy raport benchmarkingowy nt. jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych”, które odbędzie się 7 października 2021 r. w godzinach 10:00–13:00. Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule zdalnej z wykorzystaniem platformy do komunikacji Webex. Seminarium będzie również transmitowane na żywo na kanale YouTube projektu KlastER.

 Zobacz program seminarium

Jednym z pierwszych działań przeprowadzonych w ramach projektu KlastER była identyfikacja uwarunkowań i barier technicznych, prawnych, ekonomicznych i społecznych rozwoju energetyki rozproszonej. Z badań tych jednoznacznie wynika, że jednym z najważniejszych technicznych czynników warunkujących rozwój energetyki rozproszonej jest degradacja jakości dostawy energii elektrycznej. Realizatorzy projektu postanowili przyglądnąć się bliżej temu zagadnieniu, wykorzystując do tego celu narzędzie benchmarkingu stosowane w Europie już prawie dwie dekady.

W okresie ponad dziesięciu lat, które upłynęły od publikacji pierwszego i zarazem jedynego polskiego raportu benchmarkingowego, w europejskiej i polskiej energetyce nastąpiły ogromne zmiany, zarówno w strukturze organizacyjnej, w jej legislacyjnych podstawach, jak i w poziomie rozwoju technicznego odbiorników i źródeł energii elektrycznej. W jakim stopniu wpłynęło to na jakości dostawy energii elektrycznej do jej odbiorców w Polsce - odpowiedz na to pytanie można znaleźć w II Raporcie, który będzie prezentowany podczas seminarium.

Zarejestruj się na wydarzenie

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Prosimy o wcześniejszą rejestrację za pomocą formularza rejestracyjnego. Do wszystkich osób, które zgłoszą swój udział, wysłany zostanie link i hasło umożliwiające udział w wirtualnej części wydarzenia. Zarejestrowani uczestnicy będą mogli m.in. zgłaszać swoje pytania do prelegentów, włączając się tym samym w dyskusję.

To szesnaste wydarzenie z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER: Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju i Technologii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in.: wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.


Polecamy
Najbliższe wydarzenie
Seminarium 24: Bilansowanie lokalne w funduszach europejskich dla województw. Aspekty techniczne, prawne, ekonomiczne i społeczne

5 lipca 2022 10:00

Dołącz do wydarzenia
FAQ
Najczęściej zadawane pytania
Mapa społeczności energetycznych
Sprawdź lokalizację
Zobacz materiały z wydarzeń
Śledź nasze relacje
Zadaj pytanie ekspertowi
Rozwiejemy Twoje wątpliwości