2 czerwca 2021 12:25 - Polska, KlastER
Zapraszamy na III Forum Energetyki Rozproszonej - 25 czerwca 2021

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w „III Forum Energetyki Rozproszonej. Lokalny wymiar transformacji energetycznej”, które odbędzie się 25 czerwca br. w Krakowie w auli Centrum Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przy al. A. Mickiewicza 30 (budynek B-8).

Wiodącym tematem debaty podczas III Forum będą kluczowe aspekty lokalnego wymiaru transformacji energetycznej w Polsce oraz miejsce energetyki rozproszonej, a zwłaszcza lokalnych inicjatyw energetycznych, w dokumentach strategicznych i programowych.  W szczególności w ramach Forum przewidujemy dyskusję nad założeniami Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce w gronie kluczowych interesariuszy.

Paneliści i uczestnicy wezmą udział w dyskusji nad uwarunkowaniami rozwoju energetyki rozproszonej oraz jej aspektami regulacyjnymi, ogłoszone zostaną wnioski z pilotaży oraz dobre praktyki. Odbędzie się także debata dotycząca mechanizmów wspierania lokalnych inicjatyw energetycznych, a uczestnicy spróbują znaleźć odpowiedź na pytanie, jak wspierać rozwój energetyki rozproszonej.

Organizatorami III Forum Energetyki Rozproszonej są członkowie konsorcjum MENAG realizującego projekt „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”. Przewodniczącym Rady Konsorcjum jest Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska, a członkami konsorcjum są Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG.

Dotychczasowe działania w ramach projektu KlastER pozwoliły wypracować założenia Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce, utworzyć Sieć Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako szeroką platformę współpracy wszystkich interesariuszy oraz przygotować koncepcje pilotaży rozwiązań wspierających rozwój wspólnot energetycznych. Prelegentami i uczestnikami debat w ramach III Forum będą zarówno politycy odpowiedzialni za transformację, jak i przedstawiciele samorządu terytorialnego, liderzy lokalnych inicjatyw energetycznych, przedsiębiorcy, reprezentanci izb gospodarczych, spółek energetycznych, środowisk naukowych oraz administracji centralnej i samorządowej. Uczestnicy podsumują dotychczasowe efekty projektu KlastER, wyciągną z nich wnioski, a także zarekomendują dalsze działania i rozwiązania dla energetyki rozproszonej.

Do udziału w Forum zapraszamy przedstawicieli inicjatyw energetycznych, w tym koordynatorów klastrów energii oraz reprezentantów środowisk nauki, biznesu, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą przy rozwijaniu energetyki rozproszonej. 

Ze względu na sytuację epidemiczną wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej – prelegenci i paneliści będą w nim uczestniczyć fizycznie, a pozostali uczestnicy zdalnie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i możliwy po wcześniejszej rejestracji za pomocą formularza dostępnego na stronie. 


Program wydarzenia

Rejestracja na wydarzenie