3 kwietnia 2023 10:37 - Polska, KlastER
Zapraszamy do udziału w I Kongresie Energetyki Rozproszonej [Kraków, 24-26 września 2023]

Kontynuując kierunek wytyczony przez Forum Energetyki Rozproszonej, którego pięć edycji odbyło się w ostatnich latach w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii” (KlastER) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (program GOSPOSTRATEG), zapraszamy na I Kongres Energetyki Rozproszonej (KER), który odbędzie się w dniach 24–26 września br. na terenie kampusu AGH. Wyróżnikiem Kongresu jest koncentracja na lokalnym wymiarze transformacji energetycznej.

Unikatowy charakter Kongresu wyraża się w połączeniu sprawdzonej formuły Forum Energetyki Rozproszonej z odbywającą się trzeciego dnia konferencją naukową. Umożliwi to jeszcze efektywniejszą współpracę głównych interesariuszy transformacji – środowisk gospodarczych, naukowych oraz administracji centralnej i samorządowej.

Ważną cechą KER jest – wypracowane podczas dotychczasowych Forów Energetyki Rozproszonej – zaangażowanie wiodących organizacji branżowych związanych z rozwijaniem lokalnych inicjatyw energetycznych i wdrażaniem technologii OZE. Daje to gwarancję, że debata podczas Kongresu skoncentruje się na diagnozie realnych problemów branży i praktycznych rekomendacjach co do dróg ich pokonywania. 

Istotnym tematem obrad podczas KER będą również uwarunkowania transformacji energetycznej występujące w miastach i gminach wiejskich. Ważną rolę w tym procesie odegrają samorządy lokalne i regionalne, których reprezentanci zostaną zaproszeni do obrad.

Zakres tematyczny KER obejmować będzie problemy i wyzwania kluczowe dla przyszłości polskiej transformacji energetycznej. Rada Programowa Kongresu, składająca się z wiodących ekspertów ze świata biznesu, nauki i administracji, zagwarantuje wysoki poziom merytoryczny debaty oraz trafny dobór tematów. 

Zachęcamy, by w pełni wykorzystać synergiczny potencjał wydarzenia poprzez aktywne uczestnictwo w obu dniach Kongresu.

Program, rejestracja oraz więcej szczegółów o wydarzeniu niebawem! Już dziś pamiętaj, aby zarezerwować termin 25 i 26 września w swoim kalendarzu! Do zobaczenia!

 


4 kwietnia 2023 12:17 jerzy fijas

Bardzo cenna inicjatywa.