20 czerwca 2022 14:53 - Polska, KlastER
Wykład prof. Jana Popczyka otworzy cykl "Wizje Nowej Energetyki"

Zapraszamy na wykład prof. Jana Popczyka „Transformacja energetyki w trybie innowacji przełomowej do elektroprosumeryzmu – polski triplet realizacyjny”. Wydarzenie odbędzie się 30 czerwca o godz. 10:00 na platformie internetowej Webex. Profesor Popczyk, niekwestionowany autorytet polskiej energetyki, podczas niedawnego IV Forum Energetyki Rozproszonej został laureatem nagrody „Kreator Nowej Energetyki”.

Wykład prof. Popczyka otwiera cykl „Wizje Nowej Energetyki", w ramach którego największe osobowości polskiej energetyki będą analizować i interpretować kierunki transformacji energetycznej oraz przedstawiać wynikające z nich oryginalne, osobiste rekomendacje niezbędnych działań.

Cykl wykładów "Wizje Nowej Energetyki" odbywa się w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER: Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju i Technologii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in.: wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna. 

Kolejny wykład z cyklu "Wizje Nowej Energetyki" odbędzie się po przerwie wakacyjnej.

➡️ Program wydarzenia

➡️ Formularz rejestracyjny