14 lutego 2023 12:03 - Polska, KlastER
Wręczenie nagrody Kreator Nowej Energetyki – przemówienie laureata, prof. Jana Popczyka

Zachęcamy do lektury artykułu zamykającego 8. zeszyt czasopisma "Energetyka Rozproszona". Artykuł stanowi zapis przemówienia prof. Jana Popczyka, które wygłosił podczas uhonorowania go nagrodą "Kreator Nowej Energetyki", podczas IV Forum Energetyki Rozproszonej.

"Jeżeli ustanowiono już nagrodę Kreatora Nowej Energetyki, a „nową energetykę” traktujemy jako pojęcie przejściowe, które trzeba doprecyzować, to spróbujmy właśnie teraz zabrać się wspólnie do takiej pracy. To jest działanie, które pozwoli nam zachować optymizm w okresie traumy związanej z wojną. Wierzę, że ta wojna, która z konfliktu między dwoma państwami przerodziła się w globalną wojnę o wartości, może być motywacją do budowy społecznej gospodarki rynkowej, gdzie odpowiedzialność elektroprosumentów będzie jednym z najsilniejszych filarów budowy nowego porządku."

- czytamy we fragmencie przemówienia laureata, z całością można zapoznać się TUTAJ.

 

Profesor Jan Popczyk jest głównym autorem koncepcji reformy rynkowej elektroenergetyki w Polsce po zmianach ustrojowych w 1989 r. Tworzył i był pierwszym prezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych, w okresie do 1995 r., w którym nastąpiło połączenie polskiego systemu elektroenergetycznego z systemami Europy Zachodniej. Od 1996 r. pracuje nad podstawami transformacji energetyki. Angażuje się w tworzenie startupów w tym obszarze (4 startupy). Stworzył i prowadzi od 2006 r. Konwersatorium Inteligentna Energetyka. W latach 2013–2018 tworzył elektroniczną Bibliotekę Źródłową Energetyki Prosumenckiej, którą przekształca sukcesywnie w Powszechną Platformę Transformacyjną Energetyki 2050. W 2018 r. opublikował – w postaci tripletu paradygmatycznego monizmu elektrycznego (paradygmaty: elektroprosumencki, egzergetyczny, wirtualizacyjny) koncepcję, którą nazywa transformacją energetyczną w trybie innowacji przełomowej do elektroprosumeryzmu (TETIPE). Prowadzi szeroko zakrojone prace na rzecz urzeczywistnienia tej koncepcji.

 


Tematem przewodnim 8. zeszytu czasopisma "Energetyka Rozprosozna" jest opracowana w ramach projektu KlastER Strategia rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku.

 

Zdjęcie: Mateusz Wójtów