1 czerwca 2022 14:00 - Polska, KlastER
Wpływ rozbudowy infrastruktury fotowoltaicznej na rozwój gospodarczy w Polsce - prognoza do 2040 r.

Na łamach strony internetowej Projektu KlastER ukazał się kolejny komunikat z cyklu Analizy AGH poświęcony programowi Mój Prąd. Przedstawia on wyniki badań ilościowych na temat zatrudnienia, produkcji i wartości dodanej, generowanych w kolejnych edycjach programu.

Jak czytamy we wprowadzeniu, celem opracowania jest zbadanie wpływu rozbudowy infrastruktury fotowoltaicznej na rozwój gospodarczy Polski do 2040 r. dla różnych scenariuszy rozwoju. W ramach badania wyznaczono prognozy wolumenu oraz sektorowego rozkładu trzech zmiennych makroekonomicznych: produkcji krajowej (rozumianej jako ogół produktów i usług wytworzonych w polskiej gospodarce w rozpatrywanym przedziale czasowym), zatrudnienia (wyrażonego w osobolatach pracy w pełnym wymiarze), wartości dodanej (wielkości produkcji krajowej po odliczeniu kosztów pośrednich).

 

Pobierz Komunikat 1/2022

 

Wszystkie komunikaty z cyklu Analizy AGH odnajdą Państwo tutaj.