21 lipca 2022 09:30 - Polska, KlastER
Wpływ rozbudowy infrastruktury fotowoltaicznej na rozwój gospodarczy w Polsce do 2040 r.

Zapraszamy do lektury artykułu pt. "Wpływ rozbudowy infrastruktury fotowoltaicznej na rozwój gospodarczy w Polsce – prognoza do 2040 r." autorstwa Sławomira Kopcia, Łukasza Lacha, Agnieszki Spirydowicz. Tekst ukazał się na łamach 7 zeszytu czasopisma "Energetyka Rozproszona".

"Celem artykułu jest wyznaczenie prognozy możliwych efektów makroekonomicznych generowanych w polskiej gospodarce na skutek instalacji i użytkowania infrastruktury fotowoltaicznej w horyzoncie czasowym 2021–2040. Zgodnie z najlepszą wiedzą autorów przeprowadzona analiza stanowi pierwsze tego typu opracowanie w literaturze dotyczącej transformacji energetycznej w Polsce. W badaniu wykorzystano unikatowe dane dotyczące wielkości i sektorowego rozkładu kosztów CAPEX i OPEX dla trzech scenariuszy rozwoju i czterech zakresów instalacji PV. Badania empiryczne przeprowadzono z wykorzystaniem najbardziej aktualnych danych makroekonomicznych obrazujących powiązania międzysektorowe w polskiej gospodarce. Wyliczone jednostkowe mnożniki inwestycyjne i operacyjne umożliwiły oszacowanie efektów makroekonomicznych dla rozpatrywanych scenariuszy rozwoju. Uzyskane wyniki empiryczne pozwalają w szczególności twierdzić, że w najbliższych 20 latach możliwe jest utrzymywanie w branży PV stabilnego poziomu zatrudnienia – w zależności od rozpatrywanego scenariusza od 25 do 45 tysięcy miejsc pracy." - czytamy w abstrakcie publikacji.

Z całością artykułu można zapoznać się TUTAJ.

 

Cały zeszyt 7 czasopisma "Energetyka Rozproszona" jest dostępny TUTAJ.

 

Zdjęcie: 138386218 © Anatoliygleb  Dreamstime.com