1 marca 2023 11:01 - Polska
Wodociągi Chrzanowskie zredukowały zakupy prądu dzięki biogazowi i fotowoltaice

Spółka Wodociągi Chrzanowskie pochwaliła się bilansem energetycznym za 2022 rok. Dzięki kogeneracji biogazu z własnymi instalacjami fotowoltaicznymi udało się jej m.in. zmniejszyć zakup prądu o ogółem 9,4 procent w porównaniu do roku 2021.

Zużycie energii elektrycznej w 2022 we wszystkich obiektach Wodociągów Chrzanowskich wyniosło 7 328 MWh. Fotowoltaika i biogaz pokryły 17,70% tego zapotrzebowania, czyli 1 390 MWh. Wytworzona dzięki kogeneracji energia pokryła w dużej mierze zapotrzebowanie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie.

W Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie, która jest największym i najbardziej energochłonnym obiektem przedsiębiorstwa, w roku ubiegłym dwa działające tutaj agregaty kogeneracyjne biogazu wyprodukowały 1269 MWh energii – to jest ponad 10% więcej niż rok wcześniej - mówi dyrektor ds. technicznych Szymon Wyrwik.

Jak informowaliśmy w lipcu 2022 roku, biogazownia pokrywała 58% zapotrzebowania na energię elektryczną w chrzanowskiej oczyszczalni. W skali całego roku udział ten zwiększył się do ok. 70%.

Dzięki kogeneracji oraz instalacji fotowoltaicznej i zmniejszeniu energochłonności innych urządzeń chrzanowska oczyszczalnia uzyskuje samodzielnie pokrycie ok. 70% zapotrzebowania na energię elektryczną oraz 100% energii cieplnej na cele technologiczne i zimowe ogrzewanie pomieszczeń. Obecnie trwają tutaj prace przygotowawcze do zabudowy trzeciego agregatu kogeneracyjnego o mocy 100 kW, co już w tym roku powinno zapewnić oczyszczalni pełną samowystarczalność energetyczną, a nawet wyprodukowanie nadwyżki energii, którą zasilać będziemy inne nasze obiekty, np. pobliską Stację Uzdatniania Wody „Żelatowa” - wskazywał Szymon Wyrwik.

Dzięki oszczędnościom związnym z inwestycjami w OZE w 2022 w porównaniu do roku poprzedniego wodociągi zmniejszyły zużycie oleju opałowego o 38%, a gazu ziemnego o 23%.

Kolejne inwestycje w energooszczędność i OZE 

Spółka realizuje kolejne inwestycje, które mają obniżać zużycie energii swoich obiektów. Zalicza się do nich m.in. planowana modernizacja rozdzielni prądu w bazie “Trzebionka”, czy systemu napowietrzania reaktorów biologicznych w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie. Jak wskazuje spółka, we wszystkich jej obiektach prowadzone jest bieżące monitorowanie wskaźników energochłonności.

W 2023 r. zaplanowano budowę kolejnych mikroelektrowni fotowoltaicznych – jedna z nich pracuje już na dachu biurowca Wodociągów przy ul. Jagiellońskiej w Chrzanowie. Wiosną ruszyć ma zabudowa większej instalacji pływającej w nieużytkowanym zbiorniku wody na terenie SUW Trzebionka.

 

Zdjęcie: fot. Wodociągi Chrzanowskie

Źródło: www.wodociagi.chrzanowskie.pl