27 lipca 2022 11:18 - Polska
Spółka Wodociągi Chrzanowskie inwestuje w kogeneratory biogazu

Uruchomienie nowego agregatu kogeneracyjnego na biogaz przy Grupowej Oczyszczalni Ścieków to nowa inwestycja Spółki Wodociągi Chrzanowskie. Przedsięwzięcie ma zwiększyć samowystarczalność energetyczną obiektu.

Biogaz uzyskiwany z osadów ściekowych remedium na rosnące ceny energii elektrycznej

Instalacja biogazowa w obiekcie została już wcześniej wyposażona w dwa agregaty. Produkcja własnej energii elektrycznej oraz wytworzona w procesie kogeneracji energia cieplna z biogazu pozwoliła dotychczas wyprodukować 1147 MWh energii, co stanowi 58% zapotrzebowania oczyszczalni. Uzyskana energia cieplna pokryła potrzeby technologiczne i zimowego ogrzewania.

Dodanie w obiekcie trzeciego kogeneratora biogazu umożliwi przyjmowanie odpadów organicznych z zewnątrz. Będą to m.in. bogate w składniki energetyczne produkty tłuszczowe, serwatka. Odpady te będą bezpośrednio wtłaczane do instalacji, która będzie mogła w pełni wykorzystać swój potencjał. Koszt jednego kogeneratora to ok. 700 tyś. zł a jego zabudowa trwa ok. 9 miesięcy.

Plany spółki na drodze do samowystarczalności energetycznej

Wodociągi Chrzanowskie chcą poszerzyć swoją inwestycję o mikroelektrownie fotowoltaiczne. W planach jest także modernizacja układu mieszania komór fermentacyjnych, tj. m.in. wymiana urządzeń wysokoenergetycznych na urządzenia o niskim zużyciu energii. Nieustanne zwiększanie produkcji własnej energii kosztem redukcji jej zakupu z zewnątrz przybliżają Spółkę do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej.

 

Źródło: wodociagi.chrzanowskie.pl

Zdjęcie: wodociagi.chrzanowskie.pl