25 lipca 2023 12:10 - Polska, Świat
UE stawia obywateli w centrum projektowania rynku energii elektrycznej

Reforma rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej, mająca na celu uczynienie go bardziej stabilnym, przystępnym cenowo i zrównoważonym, uzyskała poparcie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

 

Gwarancja ceny i stabilność

Unijni prawodawcy, zadecydowali, że  konsumenci powinni mieć prawo do umów ze stałą ceną, umów z ceną dynamiczną, a także więcej kluczowych informacji na temat opcji, na które się podpisują, zakazując dostawcom możliwości jednostronnej zmiany warunków umowy. Celem reformy jest zapewnienie wszystkim konsumentom, a także małym przedsiębiorstwom, korzystania z prawa do długoterminowych, przystępnych i stabilnych cen oraz łagodzenie skutków nagłych wstrząsów cenowych.

Większa ochrona

Posłowie UE opowiadają się również za tym, aby kraje członkowskie zakazywały dostawcom odcinania dostaw energii elektrycznej dla wrażliwych klientów, w tym podczas sporów między dostawcami a klientami, oraz aby dostawcy nie wymagali od tych klientów korzystania z systemów przedpłat.

Zachęta do większych inwestycji w OZE

Ponadto w głosowaniu komisji posłowie poparli szersze wykorzystanie kontraktów różnicowych w celu zachęcenia do inwestycji. W przypadku CFD organ publiczny rekompensuje producentowi energii, jeśli ceny rynkowe spadną zbyt gwałtownie, ale pobiera od niego płatności, jeśli ceny są zbyt wysokie w stosunku do uzgodnionej ceny, zazwyczaj wygrywanej na aukcji.

Posłowie podkreślili znaczenie umów zakupu energii elektrycznej (PPA) w zapewnieniu konsumentom stabilnych cen, a dostawcom energii odnawialnej niezawodnych przychodów. 

Parlament Europejski musi poprzeć wypracowane stanowisko komisji na sesji plenarnej, aby rozpocząć negocjacje z Radą UE i Komisją Europejską. Komisja Europejska ma za zadanie stworzenie rynku umów PPA do końca 2024 r.

Poprawki w projekcie ustawy wymagają od państw członkowskich oceny procedur regulacyjnych i administracyjnych oraz usunięcia nieuzasadnionych barier dla odnawialnych źródeł energii w umowach PPA w ich krajowych planach energetycznych i klimatycznych.

 

Źródło: https://www.europarl.europa.eu/news/en

Zdjęcie: 38964377 © Viorel Dudau  Dreamstime.com