20 grudnia 2022 10:48 - Polska, KlastER
Strategia energetyki rozproszonej – ścieżka do finalnego dokumentu [Zeszyt 8. "Energetyka Rozproszona"]

Zapraszamy do lektury artykułu pt. "Strategia energetyki rozproszonej – ścieżka do finalnego dokumentu" autorstwa Andrzeja Curkowskiego, Marcina Jaczewskiego i Andrzeja Kaźmierskiego. Tekst ukazał się na łamach 8. zeszytu czasopisma "Energetyka Rozproszona".

"Strategia energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku (SER 2040) jest dokumentem tworzonym w ramach oddolnej inicjatywy wynikającej z celów projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)” i nawiązuje do założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040). Przygotowany w okresie 2021–2022 dokument proponuje niezbędne w obszarze energetyki rozproszonej (ER) działania, które wspierają realizację PEP 2040 i wyznaczają ramy transformacji energetycznej w Polsce, jednocześnie uwzględniając najnowsze trendy i wydarzenia, które nastąpiły od momentu przyjęcia PEP 2040. Kluczowym elementem i punktem zwrotnym w procesie prac nad Strategią… było opracowanie analizy SWOT dla ER w obszarach ekonomiczno-finansowym, legislacyjno-regulacyjnym, społeczno-kulturowym i techniczno-technologicznym. Prace przeprowadzono pod nadzorem koordynatorów zespołów roboczych Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej (SKER). Na podstawie efektów analizy przyjęto, że działania wynikające ze Strategii… powinny być realizowane w trzech głównych obszarach, odpowiadających jej poszczególnym celom: regulacyjnym, technicznym i edukacyjnym" - czytamy w abstrakcie publikacji.

Z całością artykułu można zapoznać się TUTAJ.

Tematem przewodnim 8. zeszytu czasopisma "Energetyka Rozprosozna" jest opracowana w ramach projektu KlastER Strategia rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku.

Zdjęcie: 97043866 © Convisum  Dreamstime.com