16 sierpnia 2021 13:35 - Polska
Śląskie tereny pogórnicze staną się magazynami energii elektrycznej?

Śląski System Magazynowania Energii to nowy pomysł na zagospodarowanie terenu po wygaszanych w Polsce kopalniach węgla kamiennego. Pod koniec lipca br. w Ministerstwie Aktywów Państwowych odbyło się spotkanie omawiające tę inicjatywę.

Magazynowanie to jedno z największych wyzwań transformacji energetycznej. Na dzień dzisiejszy w Europie dominują magazyny energii bazujące na elektrowniach szcztytowo-pompowych. Dostarczana do nich nadmiarowa energia elektryczna jest wykorzystywana do wpompowywania wody na szczyt konstrukcji elektrowni. Kiedy pojawia się zapotrzebowanie na energię, woda jest uwalniana, aby siłą grawitacji napędzić turbiny generujące prąd.

Szyby kopalniane jako magazyny energii

Tereny wygaszonych na śląsku kopalń, a konkretnie nieczynne szyby górnicze, mogą zostać wykorzystane właśnie jako magazyny energii przypominające elektrownie szczytowo-pompowe - wskazywali uczestnicy konferencji Forum MPA w Ministerstwie Aktywów Państwowych. 

Przykłady szybów gotowych do takiej przebudowy wyznaczył Prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń Janusz Gałkowski. Są to:

  • Szyb I w kopalni "Pokój I-Śląsk" w Rudzie Śląskiej (1081 metrów),
  • Szyb "Ia" w kopalni "Makaszowy" w Zabrzu (882 metry),
  • Szyb "Budryk" w kopalni "Centrum" w Bytomiu (982 metry),
  • Szyb "Gigant" w Zabrzu (872 metry).

Jeśli uda się pozyskać finansowanie na przebudowę szybów kopalnianych, w ciągu 4-5 lat możliwe byłoby zrealizowanie 2 takich magazynów energii na obiektach wskazanych przez SRK - stwierdził Dariusz Prostański, Dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG. Janusz Michałek, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zapowiedział natomiast poszukiwanie finansowania dla inicjatywy w ramach krajowych i europejskich programów wsparcia.

Akumulatory żelazowo-powietrzne przechowają energię z OZE? Czytaj więcej...

Spółka Restrukturyzacji Kopalń dysponuje w sumie ponad 3 tys. hektarów terenów pogórniczych. Budynki oraz tereny mogą zostać wykorzystane również do przygotowania magazynów energii innego typu, podziemnych i naziemnych. Mogą stanąć na nich również instalacje OZE, wiatraki lub fotowoltaika.

Podpisano porozumienie powołujące komitet sterujący inicjatywą

W trakcie spotkania w MAP podpisano porozumienie powołujące do istnienia Komitet Sterujący programem Stworzenia Śląskiego Systemu Magazynowania Energii. Porozumienie podpisali przedstawiciele SRK, ITG KOMAG oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W trakcie spotkania poparcie dla tej inicjatywy wyraził wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń oraz przedstawiciele samorządu województwa śląskiego, Krajowego Sekretariatu Górnictwa oraz Energetyki NSZZ Solidarność.

 

Źródła: www.gov.pl/web/aktywa-panstwowesrk.com.pl

Zdjęcie: 6300388 © Naten | Dreamstime.com