3 lutego 2023 11:05 - Polska
Ruszyły granty OZE dla samorządów, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Od 1 lutego 2023 r. spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz samorządy, które mają w zasobach budynki wielorodzinne, mogą ubiegać się o dofinansowanie do inwestycji w odnawialne źródła energii. Nabór wniosków uruchomiło Ministerstwo Rozwoju i Technologii w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK).

O wniosek może ubiegać się każdy właściciel lub zarządca budynku wielorodzinnego, a więc również np. towarzystwa budownictwa społecznego, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, spółki prawa handlowego czy osoby fizyczne.

Co konkretnie obejmuje dotacja i na jakich warunkach?

Dotacja obejmuje zakup, montaż lub budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub modernizację instalacji OZE, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25%. 

Warunkiem przyznania dotacji jest to, aby przedsięwzięcie OZE wytwarzało energię dla budynku, który jest przedmiotem inwestycji. Przedsięwzięcie nie może zostać także rozpoczęte przed złożeniem i rozpatrzeniem wniosku. Nie może również wyrządzać poważnych szkód dla celów środowiskowych. Musi natomiast spełniać kryteria horyzontalne określone na stronie internetowej BGK.

Finansowanie 50 procent inwestycji

Wysokość dopłaty w ramach Grantu OZE wynosi 50% kosztów przedsięwzięcia netto (bez podatku VAT). Do kosztów przedsięwzięcia wlicza się też koszt infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania instalacji OZE. Inne zasady obliczania wysokości dofinansowania obejmują inwestycje w budynki z powierzchnią użytkową, która nie służy celom mieszkaniowym lub realizacji zadań publicznych przez organy samorządu.

Wysokość inwestycji, dla której można wnioskować o dofinansowanie, nie została odgórnie ograniczona. Dopłata polega na refinansowaniu kosztów inwestycji. Jeśli inwestor prowadzi w tym budynku działalność gospodarczą dotacja udzielana jest jako pomoc de mininis. 

Budżet na dopłaty do inwestycji w OZE wynosi ponad 448 mln zł. Środki mają zostać zapewnione z Krajowego Planu Odbudowy, ale początkowo będą prefinansowane z Polskiego Funduszu Rozwoju. 

Jak zawnioskować?

Nabór wniosków jest ciągły i według planów będzie otwarty do 30 czerwca 2026 roku. Regulamin oraz dokumenty potrzebne do złożenia wniosku znajdują się na stronie internetowej BGK. Wypełnione dokumenty, w formie papierowej, należy wysłać na adres BGK. Wśród załączników musi znaleźć się dokumentacja projektowa inwestycji oraz dokumenty potwierdzające, że osoba wysyłająca wniosek reprezentuje inwestora (ze wzorem podpisów).

Program TERMO

Grant OZE realizowany jest w ramach Programu TERMO oraz rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK). Środki KPO (obecnie prefinansowanie z PFR) będą uzupełnione przez Fundusz Termomodernizacji i Remontów oraz Fundusz Dopłat, zasilane przez budżet państwa i zarządzane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Źródło i zdjęcie: 
www.gov.pl
www.bgk.pl