30 czerwca 2021 10:51 - Polska, KlastER
Maciej Chorowski: "Rola ciepłownictwa i kogeneracji w transformacji energetycznej". Nowa publikacja w zeszycie 5-6. "Energetyki Rozproszonej"

Zapraszamy do lektury artykułu wchodzącego w skład zeszytu 5-6. czasopisma "Energetyka Rozproszona". Maciej Chorowski podejmuje w nim wątek szczególnej roli ciepłownictwa i kogeneracji w procesie polskiej transformacji energetycznej.

"Polski system elektroenergetyczny jest obecnie w okresie transformacji wynikającej zarówno ze stanu technicznego jednostek wytwórczych energii elektrycznej, jak i z założeń polityki klimatycznej wyrażonych w Zielonym Ładzie. Proces transformacji jest odzwierciedlony w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040) i zakłada duży wzrost niestabilnych źródeł OZE w miksie energetycznym. Stabilizacja tych źródeł będzie możliwa poprzez modernizację ciepłownictwa polegającą na zamianie źródeł ciepła na systemy kogeneracyjne. Kogeneracja stanie się technologią regulacyjną w systemie elektroenergetycznym i zacznie wykorzystywać na dużą skalę magazyny ciepła i chłodu również w okresie letnim. W pracy omówiono procesy transformacji polskiej energetyki oraz uwypuklono rolę ciepłownictwa w tym procesie, w szczególności kogeneracji i trigeneracji" - czytamy w abstrakcie.

Z całością artykułu można zapoznać się tutaj.

---

Zdjęcie: 26859582 / Cogeneration © Moreno Soppelsa | Dreamstime.com