7 maja 2021 17:24 - Polska, KlastER
[RAPORT] Społeczne uwarunkowania funkcjonowania klastrów energii w Polsce cz. 3

Na łamach strony internetowej projektu KlastER pojawiła się ostatnia część raportu "Społeczne uwarunkowania funkcjonowania klastrów energii w Polsce".

Materiał stanowi aneks do raportu podsumowującego wyniki badań przeprowadzonych metodą studium przypadku w okresie od lipca do września 2020 roku. Opisane zostały modele funkcjonowania dziewięciu wybranych klastrów energii, do których należą: Dzierżoniowski Klaster Energetyczny, Energetyczny Klaster Oławski EKO, Ostrowski Rynek Energetyczny, Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej, Wałbrzyski Klaster Energetyczny, Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica, Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej, Zielona Generacja Nowy Targ, Żywiecka Energia Przyszłości.

Publikowany fragment stanowi cz. 3 raportu pt. Społeczne uwarunkowania funkcjonowania klastrów energii w Polsce. Cz. 1 i 2 zostały opublikowane 23 i 30 kwietnia 2021 r.

Autor(k)ami raportu są Dorota Micek, Marcin Kocór, Barbara Worek, Anna Szczucka z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Trzecia część liczy 56 stron.

Raport można znaleźć tutaj