4 grudnia 2023 14:04 - Polska
Rafał Gawin (Prezes URE): Nowe rozwiązania prawne przyczynią się do efektywnego rozwoju sieci

Urząd Regulacji Energetyki zapowiedział zerową stawkę opłaty za OZE w rachunkach za energię elektryczną na 2024 rok. O to, w jaki sposób wprowadzane w ostatnim czasie regulacje prawne ułatwiają dostosowanie infrastruktury do potrzeb energetyki rozproszonej, zapytaliśmy Prezesa URE, Rafała Gawina, w trakcie I Kongresu ER. Podczas tego wydarzenia został on uhonorowany nagrodą "Kreator Nowej Energetyki". Zapraszamy do zapoznania się z jego krótkim wystąpieniem.
 

W swojej wypowiedzi Prezes URE zwrócił uwagę na dwa przykładowe rozwiązania prawne wspierające rozwój sieci, które weszły w życie w październiku 2023 r. jako część nowelizacji ustawy o OZE i Prawa Energetycznego.

Pierwszym ze wskazanych przez Rafała Gawina narzędzi jest cable pooling, który polega na przyłączaniu więcej niż jednego źródła do tego samego przyłącza. Pozwala to przyspieszyć i uprościć inwestycje w OZE.

Drugie z rozwiązań to nowa definicja instalacji hybrydowych, które mogą działać w trybie sieciowym i wyspowym, we współpracy z magazynem energii. Takie instalacje umożliwiają lepsze wykorzystanie zasobów i zwiększają sterowalność pracy odnawialnych źródeł energii.

 

Piaskownice regulacyjne niedługo w konsultacjach

Rafał Gawin nawiązał również do projektu tzw. "piaskownic regulacyjnych", nad którymi prace prowadzono między innymi w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". To rozwiązanie, które ma postać eksperymentu, polegającego na testowaniu rozwiązań techniczno-organizacyjnych przy wyłączeniu – przez określony czas i w określonym zakresie – stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa (więcej...).

[Piaskownice regulacyjne] to jest zadanie, do którego już się intensywnie przygotowujemy, nad którym pracujemy wewnętrznie w urzędzie i chcielibyśmy już z nimi wyjść na zewnątrz z konsultacjami, do przedsiębiorstw energetycznych, ale przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego, po to, aby te rozwiązania nowe móc też wdrażać bardzo lokalnie. To są też plany rozwoju i chociażby uprawnienia regulatora, aby wyznaczał cele priorytetowe, jeżeli chodzi o rozwój sieci, czyli coś co ukierunkuje go na najbardziej potrzebne zadania i działania – powiedział Gawin.

 

Prezes URE laureatem Nagrody „Kreator Nowej Energetyki”

W trakcie I Kongresu ER Rafał Gawin został uhonorowany nagrodą „Kreator Nowej Energetyki” za 2023 rok. Członkowie Rady Programowej Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej docenili w ten sposób jego zasługi w zakresie wspierania rozwoju energetyki rozproszonej, zwłaszcza działalność związaną z rozbudową i przyłączaniem infrastruktury ER do sieci ogólnej, moderowanie współpracy pomiędzy podmiotami rozwijającymi ER a sieciami dystrybucyjnymi oraz inicjatywę Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki, o której pisaliśmy między innymi tutaj.

 

Z pełną wypowiedzią Prezesa URE, Rafała Gawina, można zapoznać się poniżej.

___

Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Doktor nauk technicznych ze specjalnością elektroenergetyka i gospodarka energetyczna. Na stanowisko Prezesa URE powołany przez Prezesa Rady Ministrów 24 lipca 2019 r. Był m.in. członkiem grup roboczych Europejskiej Grupy Regulatorów Energii i Gazu (ERGEG) oraz Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), członkiem Komitetu ds. Transgranicznej Wymiany Energii Elektrycznej (KE) oraz ekspertem Komisji w programach TAIEX (szkolenia dla krajów ościennych UE i kandydujących do UE), a także ekspertem Florenckiej Szkoły Regulacji. W 2013 r. był ekspertem narodowym ACER w Lubljanie, a w marcu 2021 r. został wybrany wiceprzewodniczącym Rady Regulatorów ACER, która pełni funkcję opiniodawczą i doradczą wobec dyrektora Agencji.

--- 

I Kongres Energetyki Rozproszonej odbył się w dniach 25–26 września 2023 r. w obiektach Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydarzenie składało się z dwóch części: VI Forum Energetyki Rozproszonej (FER) oraz I Konferencji Naukowej Energetyki Rozproszonej (KNER). Organizatorem wydarzenia była Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, a współorganizatorami Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE.