17 czerwca 2024 10:39
Przydomowa elektrownia wiatrowa - rusza rządowy program dofinansowań z pulą 50 milionów złotych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosiły rozpoczęcie naboru do programu „Moja Elektrownia Wiatrowa”. Program, który rusza 17 czerwca 2024 r., ma na celu wsparcie finansowe dla osób indywidualnych inwestujących w mikroinstalacje wiatrowe oraz magazyny energii.

Szczegóły programu

Program „Moja Elektrownia Wiatrowa” (MEW) oferuje dofinansowanie do 47 tys. zł na zakup i montaż mikroinstalacji wiatrowej wraz z magazynem energii. Środki przewidziane na pierwszy nabór wynoszą 50 mln zł, a całościowy budżet programu zaplanowanego na lata 2024-2029 to 400 mln zł. Pierwszy nabór wniosków potrwa od 17 czerwca 2024 r. do 16 czerwca 2025 r. lub do wyczerpania środków.

Beneficjentami programu mogą być właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych, którzy zrealizowali inwestycje w przydomowe elektrownie wiatrowe i magazyny energii po 30 czerwca 2023 r. Dotacje obejmują do 30 tys. zł na jedną mikroinstalację wiatrową oraz do 17 tys. zł na magazyn energii elektrycznej.

Dofinansowanie pokrywa do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, przy czym maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 5 tys. zł za 1 kW mocy wiatrowej oraz 6 tys. zł za 1 kWh pojemności magazynu energii. Minimalna pojemność magazynu energii, który może uzyskać dofinansowanie, wynosi 2 kWh. Beneficjent nie może jednak wnioskować o sam magazyn energii. Podstawą jest zakup mikroinstalacji wiatrowej.

Wsparcie dla polskich technologii

Jednym z celów programu jest wspieranie polskich technologii oraz stymulowanie rozwoju firm wiatrowych w Polsce. Minister Klimatu i Środowiska, Miłosz Motyka, podkreślił, że liczy na to, iż program pozwoli rozwinąć się polskiemu sektorowi mikroinstalacji wiatrowych oraz nauce na temat odnawialnych źródeł energii (OZE).

Widzimy możliwości rozwoju polskich firm w obszarze mikroinstalacji wiatrowych, z kolei środowiska akademickie mają tu szansę wykorzystać swoje badania naukowe w zakresie OZE. Wierzymy, że  program będzie stanowić impuls do wykorzystania tego typu mikroinstalacji, szczególnie w regionach o dużym potencjale produkcji energii z wiatru - powiedział wiceminister klimatu i środowiska, Miłosz Motyka.

Efektywność i opłacalność inwestycji

Efektywność produkcji energii z wiatru zależy w dużej mierze od miejsca posadowienia turbin wiatrowych. Najlepsze warunki wietrzności występują w północnym pasie kraju, co może wpływać na opłacalność inwestycji w różnych rejonach Polski. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępniło kalkulator pozwalający sprawdzić opłacalność inwestycji.

Na poniższym obrazku prezentujemy analizę dla przykładowej turbiny wiatrowej o mocy 3 kW, 230 V napięcia, 4,0 m średnicy śmigieł, 92 kg wagi i koszcie 13 tys. zł. Zakładamy, że przy średnich warunkach atmosferyczno-geograficznych roczny uzysk energii z 1 kW zainstalowanej turbiny wiatrowej wynosiłby 1500 kWh. Według wyliczeń uzyskane dofinansowanie wyniosłoby 6500 zł, a turbina zwróciłaby się w ciągu 2.5 lat (bez uwzględnienia dotacji).
 

Etapy i zasady inwestycji

Na stronie internetowej programu MEW znajdziemy także informacje krok po kroku, co należy zrobić, aby dobrze zaplanować inwestycję, co jest trudniejsze niż w przypadku inwestycji w fotowoltaikę. Obejmuje to następujące etapy:

  • Etap I: Analiza związana z lokalizacją inwestycji
  • Etap II: Analiza spełnienia wymogów programu
  • Etap III: Analiza wymogów prawnych
  • Etap IV: Wybór turbiny
  • Etap V: Złożenie wniosku

Wybór metody montażu turbiny zależy od rodzaju budynku, lokalizacji i wielkości turbiny, a możliwości obejmują montaż na dachu, ścianie lub gruncie. Jeśli chcemy zamontować mikroturbinę na dachu, to mamy dwie możliwości:

  • Do 3 m: Bez zgłoszenia. Jeśli wybrane urządzenie nie powoduje zmiany parametrów użytkowych lub technicznych powstałego obiektu, jego montaż można prawnie określić jako instalację. Wówczas roboty nie wymagają ani zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę (dla konstrukcji nie wyższej niż 3 metry) lub wymagają zgłoszenia (dla turbin wyższych niż 3 metry).
  • 3 – 12 m: Na zgłoszenie. Jeśli jednak w wyniku montażu ma nastąpić zmiana parametrów użytkowych, technicznych lub innych parametrów charakterystycznych powstałego obiektu, to roboty budowlane należy kwalifikować jako przebudowę lub rozbudowę. W takim przypadku konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.

Zalety i wady przydomowych elektrowni wiatrowych

Przydomowe elektrownie wiatrowe mają zarówno swoje zalety, jak i wady. Do głównych zalet należy możliwość generowania energii w nocy, co daje przewagę nad fotowoltaiką. Niemniej jednak, efektywność tych instalacji jest silnie uzależniona od lokalnych warunków wiatrowych, co wymaga dokładnej analizy potencjału wiatru w danej lokalizacji. Przydomowe wiatraki są również bardziej narażone na awarie mechaniczne ze względu na ruchome części.

Zdjęcie: freepik.com