5 grudnia 2023 13:31 - Polska
Prof. Łukasz Lach (AGH w Krakowie) o Obserwatorium Transformacji Energetycznej

Testowanie scenariuszy oraz tworzenie modeli gospodarczych związanych z rozwojem polskiej energetyki to jedne z głównych celów projektu pn. "Obserwatorium Transformacji Energetycznej jako instrument wspierania społeczno-gospodarczego rozwoju Polski (OTE)" realizowanego przez AGH w Krakowie w konsorcjum z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Narodowym Centrum Badań Jadrowych. O założeniach i planach związanych z OTE opowiedział kierownik projektu, prof. Łukasz Lach, w trakcie webinaru organizowanego przez Projekt Doradztwa Energetycznego.
 

Na wstępie Łukasz Lach przybliżył słuchaczom działania prowadzone w ramach projektu KlastER, z którego wykreował się projekt OTE. Były to między innymi: utworzenie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej (SKER), zbudowanie i prowadzenie portalu energetyka-rozproszona.pl, powołanie czasopisma "Energetyka rozproszona". W ramach projektu przeprowadzono również dwadzieścia pięć seminariów, pięć Forów Energetyki Rozproszonej oraz cykl wykładów pn. "Wizje Nowej Energetyki". Inicjatywy te zgromadziły szerokie środowisko interesariuszy związanych z transformacją energetyczną.
 

OTE wypełni lukę w obszarze analiz mikro i makro dotyczących transformacji energetycznej

Jak wskazał Łukasz Lach, OTE stanowi kontynuację oraz uzupełnienie działań realizowanych w ramach projektu KlastER. Podczas swojej wypowiedzi podkreślił potrzebę przeprowadzania holistycznych oraz wiarygodnych analiz i diagnoz wspierających procesy decyzyjne w zakresie transformacji energetycznej m.in. na szczeblach rządowych i lokalnych.

Narzędzia umożliwiające monitorowanie i modelowanie TE zostaną powołane właśnie w ramach OTE. Projekt zakłada zarówno tworzenie modeli makroekonomicznych jak i rozwiązań w skali mikro, dla gospodarstw domowych. Wykonawcy projektu zakładają, aby opracowane narzędzia przyjęły ogólnodostępną formę online.
 

Projekt uwzględnia koszty środowiskowe i społeczne TE oraz aspekty techniczne

OTE zakłada tworzenie obok analiz dotyczących efektywności rynkowej transformacji energetycznej, analizy klimatyczne, środowiskowe oraz społeczne.

Jeden z podzespołów w ramach projektu zajmuje się wyzwaniami związanymi z technicznymi aspektami transformacji energetycznej, testami i pilotażami, w tym oceną budynków z wykorzystaniem wskaźnika SRI (link do prezentacji poświęconej tej tematyce).


___

Więcej o założeniach i strukturze organizacyjnej projektu OTE oraz jego partnerach – w nagraniu z webinarium, zakładce poświęconej projektowi oraz inaugurującej go konferencji.

 

 

Łukasz Lach - Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (2008, z wyróżnieniem), doktor nauk ekonomicznych (UEK 2014, z wyróżnieniem), habilitacja w dyscyplinie ekonomia i finanse (UEK 2020, summa cum laude). Autor kilkudziesięciu prac naukowych, stypendysta m.in. MNiSW oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, uczestnik V Spotkania Laureatów Nagrody Nobla w Dziedzinie Ekonomii. Kierownik i wykonawca grantów finansowanych przez NCN, NCBR oraz ze środków EU. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Komisji Ewaluacji Nauki w dyscyplinie ekonomia i finanse. Wykładowca zaawansowanej analizy danych dla pracowników NBP, ekspert w projektach pod patronatem Ministerstwa Energii. Kierownik studiów podyplomowych „Metody Statystycznej Analizy Danych” (od 2020), przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse na AGH (od 2023).
 

Materiały przywołane w trakcie webinarium:

____

Projekt "Obserwatorium Transformacji Energetycznej jako instrument wspierania społeczno-gospodarczego rozwoju Polski (OTE)"  jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG.