18 marca 2024 13:05 - Polska
Premiera 10. zeszytu czasopisma „Energetyka Rozproszona”

Zapraszamy do lektury dziesiątego zeszytu czasopisma „Energetyka Rozproszona”. Bieżące wydanie poświęcone jest podsumowaniu I Kongresu Energetyki Rozproszonej, który odbył się we wrześniu 2023 r. w Krakowie. Artykuły w nim zebrane relacjonują wybrane sesje KER oraz stanowią zapis wykładów wygłoszonych w trakcie obrad.

 

Michał Kurtyka  omawia perspektywę rozwoju energetyki rozproszonej (ER) w aspektach geopolityki, technologii, przemysłu, systemu energetycznego, instytucji oraz europejskich wyzwań. Poddaje analizie również kwestie systemowe, w tym zmiany prawodawstwa oraz sposobu zarządzania systemem energetycznym, a także rozwój lokalnych społeczności energetycznych. Artykuł podkreśla znaczenie współpracy, innowacji oraz społecznego wsparcia dla rozwijającej się energetyki rozproszonej..

Waldemar Skomudek podkreśla potrzebę zacieśnienia współpracy nauki i biznesu. Zrównoważona współpraca tych obszarów powinna prowadzić do rozwoju techniki i innowacyjnych technologii, a także do wytworzenia nowej kadry oraz własności intelektualnej.

Podsumowanie I Konferencji Naukowej Energetyki Rozproszonej dokonuje Ryszard Sroka.

Andrzej Firlit w artykule podsumowuje obrady jednej z sesji I Kongresu Energetyki Rozproszonej dotyczącej innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych w obszarze energetyki rozproszonej. Ten szeroki i wielopłaszczyznowy temat dotyczy istotnego aspektu trwającej właśnie transformacji energetycznej oraz silnie wiąże się z rozwojem i wdrażaniem inteligentnych systemów elektroenergetycznych smart grids.

Efektywna transformacja nie zaistnieje bez inteligentnej sieci elektroenergetycznej. O inteligentnej dystrybucji przeczytamy w artykule Macieja Mroza i Tomasza Rodziewicza.

 

Czytaj zeszyt 10 czasopisma "Energetyka Rozproszona"