23 czerwca 2022 15:30 - Polska
Powstał Łęczyński Klaster Energetyczny

Podczas Samorządowego Kongresu Trójmorza podpisano list intencyjny powołujący Łęczyński Klaster Energetyczny. Klaster stawia sobie za cel działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i dbanie o bezpieczeństwo energetyczne w regionie. Inicjatorem przedsięwzięcia jest LW Bogdanka S.A. Sygnatariuszami jest dziewięć podmiotów. Oprócz kopalni są to sąsiadujące gminy, miasto Łęczna oraz Politechnika Lubelska.

Nowopowstały Klaster obejmuje kopalnię w Bogdance, gminy górnicze powiatu łęczyńskiego, powiat świdnicki, miasto Łęczna oraz Politechnikę Lubelską. – Głównymi zadaniami klastra będą rozwój energetyki i dostarczanie jej lokalnym odbiorcom. Kopalnia będzie produkować energię na własne potrzeby i innych odbiorców, w okolicy Bogdanki – mówił prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka Artur Wasil.

Obecny podczas wydarzenia Michał Moskal, szef Gabinetu Politycznego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego podkreślił, że inicjatywa klastrowa spowoduje, że Bogdanka wejdzie do grupy największych polskich podmiotów gospodarczych i będzie silnikiem napędowym dla całej Lubelszczyzny.

Od początku mocno kibicujemy inicjatywie LW Bogdanka. Jesteśmy gotowi wspierać ten projekt merytorycznie. Cieszymy się, że podmiot o tak dużym znaczeniu regionalnym, jak kopalnia Bogdanka, zdecydował się na stworzenie klastra energii i bycie liderem w rozwoju energetyki rozproszonej na Lubelszczyźnie. Jesteśmy pod wrażeniem ambitnych planów sygnatariuszy listu. Przed nimi dużo pracy, aby te plany zrealizować. Warto podkreślić, że list intencyjny został podpisany w obecności szefa Gabinetu Politycznego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, co należy odebrać jako bardzo dobry sygnał ze szczytów polskiej władzy 

– komentuje Tomasz Drzał, dyrektor zarządzający Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE.

 

Lista sygnatariuszy:
1. Spółka Lubelski Węgiel „Bogdanka S.A. reprezentowana przez Pana Artura Wasila – Prezesa Zarządu:
2. Spółka Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Dariusza Stawowego – Prezesa Zarządu;
3. Politechnika Lubelska, reprezentowana przez Pana prof. dr hab. inż. Zbigniewa Patera – Rektora Politechniki Lubelskiej;
4. Starostwo Powiatowe w Łęcznej, reprezentowana przez Pana Krzysztofa Niewiadomskiego – Starostę Powiatu;
5. Miasto Łęczna, reprezentowana przez Pana Leszka Włodarskiego – Burmistrza Miasta;
6. Gmina Cyców, reprezentowana przez Pana Wiesława Pikułę – Wójta Gminy;
7. Gmina Ludwin, reprezentowana przez Pana Andrzeja Chabrosa – Wójta Gminy;
8. Gmina Milejów, reprezentowana przez Pana Tomasza Surysia – Wójta Gminy;
9. Gmina Puchaczów, reprezentowana przez Pana Adama Grzesiuka – Wójta Gminy;

Źródło: klastry.org.pl