29 czerwca 2023 09:51 - Polska
Postępowanie konkursowe NCBR na wybór szkoły podstawowej lub średniej w celu zainstalowania innowacyjnego systemu wentylacji opracowanego w przedsięwzięciu „Wentylacja dla szkół i domów”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ukończyło realizację projektu badawczego, którego celem było stworzenie dla indywidualnych sal lekcyjnych efektywnych ekonomicznie systemów wentylacji mechanicznej, z regulacją temperatury powietrza nawiewanego. Systemy te będą gwarantować wysoką jakość powietrza (poprzez obniżenie stężenia CO2, filtrację cząstek PM2,5 oraz PM10, obniżenie stężenia zanieczyszczeń mikrobiologicznych), przy minimalizacji zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń (odzysk ciepła, chłodu i wilgoci).

NCBR planuje zainstalować na własny koszt dwa innowacyjne systemy wentylacji opracowane w ramach przedsięwzięcia „Wentylacja dla szkół i domów”. W tym celu poszukuje łącznie dwóch szkół podstawowych lub średnich, w dwóch lokalizacjach na terenie kraju, w których zademonstrowane zostanie działanie innowacyjnych systemów.

Instalacja systemów wentylacji będzie całkowicie bezpłatna. Zainstalowane w dwóch szkołach innowacyjne systemy wentylacji pomogą ograniczyć koszty eksploatacji szkół oraz ich negatywny wpływ na środowisko. Dodatkowo, zainstalowane technologie pozwolą pozytywnie wpłynąć na zapobieganie rozprzestrzeniania się mikroorganizmów chorobotwórczych w klasach oraz na wzrost efektywności pracy umysłowej uczniów.

Do obowiązków każdej z dwóch wybranych szkół będzie należeć należyta dbałość o powierzony system oraz w miarę potrzeby jego udostępnianie w celu możliwości zaprezentowania jego funkcjonowania dla zainteresowanych podmiotów.

Pozostałe konieczne warunki udziału w postępowaniu zostały wymienione i określone w tabeli nr 1 w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia o konkursie.

Liczba systemów jest ograniczona. Termin składania wniosków konkursowych trwa do 6 lipca 2023 roku do godz. 12:00.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do udziału w postępowaniu konkursowym. Szczegóły i kryteria konkursu znajdują się pod linkiem:

www.gov.pl/web/ncbr/ogloszenie-konkursu-na-wybor-partnerow-demonstracji-technologii-ktorzy-udostepnia-budynki-szkol-srednich-i-podstawowych-na-potrzeby-demonstracji-systemow-opracowanych-w-przedsiewzieciu-pn-wentylacja-dla-szkol-i-domow

 

Źródło: NCBiR

Zdjęcie: pixabay/WOKANDAPIX