7 lipca 2023 10:17 - Polska
Postępowanie konkursowe NCBR na Partnerów, którzy udostępnią lokale mieszkalne na potrzeby demonstracji technologii opracowanych w przedsięwzięciu pn. „Wentylacja dla szkół i domów

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ukończyło realizację projektu badawczego, którego celem było stworzenie dla lokali mieszkalnych efektywnych ekonomicznie systemów wentylacji mechanicznej. Systemy będą gwarantować wysoką jakość powietrza (poprzez obniżenie stężenia CO2, filtrację cząstek PM2,5 oraz PM10, obniżenie stężenia zanieczyszczeń mikrobiologicznych), przy minimalizacji zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń (odzysk ciepła, chłodu i wilgoci).

NCBR planuje zainstalować na własny koszt innowacyjne systemy wentylacji. W tym celu poszukuje maksymalnie dwóch gmin, które dysponują komunalnymi lokalami mieszkalnymi, w których zademonstrowane zostanie działanie opracowanych systemów. Pomogą one ograniczyć koszty bieżącej eksploatacji lokali oraz ich negatywny wpływ na środowisko.

Do obowiązków wybranych w konkursie Partnerów będzie należeć właściwa dbałość o powierzony system oraz w miarę potrzeby - jego udostępnianie w celu zaprezentowania zastosowanej funkcjonalności.

Warunki udziału w postępowaniu zostały wymienione i określone w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia o konkursie.

Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone również lokale mieszkalne, będące w chwili obecnej w remoncie, modernizacji lub budowie. Wymogiem koniecznym jest, żeby prace modernizacyjne w lokalach zgłoszonych do konkursu, zostały wykonane do końca listopada 2023 r.

Liczba systemów jest ograniczona. Termin składania wniosków konkursowych trwa do 14 lipca 2023 roku do godz. 12:00.

NCBR zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do udziału w postępowaniu konkursowym. Szczegóły i  warunki udziału znajdują się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/ncbr/ogloszenie-konkursu-w-sprawie-wyboru-partnera-ktory-udostepni-lokale-mieszkalne-na-potrzeby-demonstracji-technologii-opracowanych-w-przedsiewzieciu-pn-wentylacja-dla-szkol-i-domow

 

Żródło: NCBR

Zdjęcie: 4863135 © Rafal Olechowski  Dreamstime.com