2 lipca 2024 18:22 - Polska
Organizacje branżowe mogą przystąpić do Karty Efektywnej Transformacji

W listopadzie 2022 r. powołano „Kartę Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki". Do porozumienia przystąpił wówczas Urząd Regulacji Energetyki oraz pięciu największych operatorów systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej w Polsce (Enea, Energa, PGE, Stoen i Tauron). Od początku lipca br. otwarta została procedura umożliwiająca dołączenie do Karty przez każdy podmiot, który wyraża wolę prac na rzecz zabezpieczenia dostaw energii oraz realizacji zapisów dokumentu.

Dotychczasowi sygnatariusze Karty zobowiązali się do przestrzegania jej 18 zapisów. Stawiają one ciężar nie tylko na efektywność transformacji, w tym weryfikację nakładów inwestycyjnych na różne jej obszary, ale również sprawiedliwe procedowanie TE w porozumieniu z jej różnymi interesariuszami. Horyzont realizacyjny Karty wyznaczono na 2030 rok. Wśród kluczowych celów współdziałania znajdują się m.in.

  • rozwój sieci niezbędny do przyłączania i zwiększania mocy OZE, magazynów energii, elektromobilności do ok. 50 GW.
  • Cyfryzację i automatyzację sieci.
  • Wymianę liczników rozliczeniowych na liczniki zdalnego odczytu (100% do końca 2030 roku) oraz liczników bilansujących w stacjach średniego i niskiego napięcia do 2025 roku.
  • Przyłączenie 2 mln nowych odbiorców do sieci.

Jak czytamy w treści karty podmioty objęte porozumieniem powinny wspierać rozwój narzędzi umożliwiających wprowadzenie powyższych postulatów. Chodzi o rozwiązania takie jak:

  • linia bezpośrednia,
  • cable pooling,
  • instalacje hybrydowe z udziałem magazynów energii,
  • wprowadzenie ułatwień w zakresie przyłączania magazynów energii do sieci (zerwanie z traktowaniem magazynów energii jak źródeł wytwórczych przy wydawaniu warunków przyłączenia),
  • możliwość przekroczenia mocy zainstalowanej instalacji OZE ponad moc przyłączeniową,
  • udział inwestorów w kosztach przyłączania instalacji OZE do sieci elektroenergetycznej.


Jak przystąpić do Karty? [1]

URE przygotowało dwa różne dokumenty Karty - jeden dla OSDn, drugi dla pozostałych Interesariuszy wspierających porozumienie.

Bardzo duże zróżnicowanie OSDn uniemożliwia zaproponowanie ujednoliconego dokumentu, do którego przystąpiliby wszyscy mali Operatorzy, na wzór Karty podpisanej z pięcioma dużymi OSD. Dlatego zapraszam każdego z Operatorów do indywidualnego podpisania dokumentu Karty. Zapraszam również poszczególnych Interesariuszy – organizacje branżowe oraz instytucje wspierające nasz projekt poinformował Prezes URE. To kolejny bardzo ważny krok służący wypełnieniu celów KET i jestem przekonany, że dzięki współpracy i poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, przyczynimy się do optymalizacji pracy infrastruktury sieciowej, a tym samym do całego procesu transformacji energetycznej, która jest filarem rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa kraju.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do karty powinny pobrać ze strony internetowej URE dokument (bez Załącznika 1) oraz podpisać go elektronicznie (profil zaufany bądź kwalifikowany podpis elektroniczny) lub odręcznie. Podpisany dokument (w formie papierowej, skanu lub elektronicznej) należy przesłać na adres mailowy: ket@ure.gov.pl lub adres pocztowy URE. Dokument, podpisany przez prezesa URE, zostanie odesłany na adres podmiotu przystępującego do porozumienia.

O założeniach Karty informowaliśmy już wcześniej tutaj.


Ujemne ceny energii [2]

O potrzebie zmian w systemie elektroenergetycznym świadczą chociażby ujemne ceny energii elektrycznej, spowodowane jej nadmierną podażą z OZE. 30 czerwca 2024 r., po raz drugi w tym miesiącu, przez sześć kolejnych godzin zaobserwowano ujemne ceny energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii. Spowodowało to konieczność zastosowania przepisów ograniczających wsparcie dla producentów energii z OZE w formie świadectw pochodzenia. Rozwiązaniem tego problemu (z perspektywy prosumentów) może być m.in. budowa magazynów energii, do którego to działania zobowiązują się sygnatariusze Karty.

Jak czytamy na stronach URE: "Stale rosnąca liczba nowych instalacji OZE przyłączanych do KSE, powoduje, że spadki cen energii poniżej zero zł/MWh na TGE, mogą występować coraz częściej".

 

---

Urząd Regulacji Energetyki objął Patronatem Honorowym II Kongres Energetyki Rozproszonej. To największe i najważniejsze wydarzenie poświęcone tej tematyce w Polsce. Zarejestruj się już dziś i odwiedź Kraków tej jesieni! Więcej informacji na www.ker2024.pl 

 

Źródło:
[1] www.ure.gov.pl
[2] www.ure.gov.pl