9 czerwca 2023 11:35 - Polska
Organizacje apelują do premiera o wsparcie dla polskiej branży urządzeń grzewczych OZE

Niezbędne jest jak najszybsze podpisanie porozumienia sektorowego dotyczącego wsparcia rozwoju branży polskich producentów urządzeń grzewczych OZE, w tym kotłów grzewczych na pelet drzewny i pomp ciepła – piszą przedstawiciele organizacji branżowych w liście skierowanym do premiera.

Autorzy listu, Paweł Lachman z Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) oraz dr Adam Nicoń z Izby Gospodarczej Urządzeń OZE (IGU OZE), podkreślają, że branża urządzeń grzewczych OZE jest ostatnią branżą OZE w Polsce, z którą ani nie podpisano takiego porozumienia, ani nawet nie podjęto rozmów w sprawie jego podpisania.

Niewystarczający udział polskich firm na rynku urządzeń grzewczych OZE

Przedstawiciele organizacji branżowych wskazują, że chociaż w kraju funkcjonuje około 20 polskich producentów pomp ciepła, ich udział w sprzedaży tych urządzeń na polskim rynku jest niewystarczający. W zależności od technologii, oscyluje wokół kilku do kilkunastu procent. Wyjątkiem są dolne źródła ciepła, których około 90% produkowane jest w Polsce. Pozostałe są importowane do naszego kraju.

(...) zadeklarowane do tej chwili zagraniczne inwestycje w produkcję pomp ciepła w Polsce, umożliwią wyprodukowanie w roku 2025/2026 blisko 1 mln sztuk tych urządzeń. Według informacji, które posiadamy, kolejne firmy zagraniczne planują inwestowanie w fabryki pomp ciepła i komponentów właśnie w Polsce - piszą reprezentanci PORT PC i IGU OZE.

Według informacji zaprezentowanych przez PORT PC oraz IGU OZE w 2022 roku w Polsce, liczba sprzedanych pomp ciepła przekroczyła 200 tys. sztuk, a ich udział w ogólnej sprzedaży urządzeń grzewczych osiągnął ponad 32%.

Zagrożenia i korzyści

Jak zwracają uwagę autorzy pisma, wsparcie dla gazowych źródeł ciepła, przy jednoczesnym braku skutecznych mechanizmów ochrony producentów urządzeń grzewczych OZE (wykorzystujących m.in. pelet), może skutkować upadłościami i zwolnieniami w branży. Duża niepewność dotycząca przyszłych cen nośników energii i biopaliw powoduje również niechęć konsumentów do podejmowania decyzji o modernizacji źródeł ciepła.

Przedstawiciele PORT PC oraz IGU OZE zauważają, że pompy ciepła wdrażane w technologiach smart grid mogą stanowić istotny element bilansowania systemu energetycznego oraz odciążać sieć energetyczną. Dzięki nim produkowana energia może być bowiem konsumowana na miejscu, bez oddawania jej do sieci. To rozwiązanie jest już wykorzystywane w wielu krajach Europy w połączeniu ze specjalnymi taryfami elektrycznymi.

10 postulatów

W piśmie do premiera przedstawiono 10 najważniejszych postulatów w zakresie wsparcia polskiej branży urządzeń grzewczych OZE.

Organizacje branżowe apelują m.in. o zaprzestanie dotacji do urządzeń grzewczych na paliwa stałe, wprowadzenie zmian w prawie budowlanym promujących urządzenia grzewcze OZE, wprowadzenie taryf elektrycznych dedykowanych użytkownikom pomp ciepła oraz zagwarantowanie prawidłowej proporcji cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i peletu drzewnego.

Z pełną treścią listu można zapoznać się tutaj.

 

Zdjęcie: 70415842 © David Spates Dreamstime.com