26 października 2023 10:30 - Polska
Ile prądu z OZE? Odpowiedź znajdziemy w aplikacji mobilnej Polskich Sieci Elektroenergetycznych

Według danych opublikowanych przez Agencję Rynku Energii, w sierpniu 2023 roku moc zainstalowana źródeł odnawialnych w Polsce przekroczyła 25 GW. Nie musi ona jednak równać się rzeczywistemu udziałowi tych źródeł w produkcji prądu. Realny i aktualny procent OZE w miksie energetycznym można odnaleźć w aplikacji "Energetyczny Kompas", stworzonej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Ile energii elektrycznej jest generowane z OZE?

OZE pozostają źródłami zależnymi m.in. od pogody, nasłonecznienia czy siły wiatru w regionie. Dlatego oceniając ich udział w produkcji prądu warto sięgać do aktualnych danych na temat produkcji. Przykładowo, według informacji podanych przez dr. inż. Szymona Barczentewicza z AGH w Krakowie, struktura mocy zainstalowanej w Polsce, w końcówce 2022 roku, w prawie 40% była oparta na OZE. Ich procentowy udział roczny w produkcji prądu wyniósł już jednak mniej niż połowę tego wyniku, nieco ponad 17%.

Aplikacja od PSE poinformuje o miksie energetycznym Polski

O aktualnym udziale danego źródła w miksie energetycznym możemy dowiedzieć się z aplikacji "Energetyczny Kompas" przygotowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na przykład, według danych na dzień 26 września, godz. 8:17 (aplikacja podaje dane z ostaniej godziny), udział OZE w produkcji prądu wyniósł łącznie ok. 10%, podczas gdy węgiel kamienny, brunatny i źródła gazowe odpowiadały za 90% produkcji. Wynik ten wiąże się m.in. z wczesną godziną pomiaru i niskim poziomem energii słonecznej. Kompas informuje również o całkowitej produkcji prądu (w MWh).

 

Bilans energetyczny

"Energetyczny Kompas" zawiera interesujące dane na temat bilansu energii elektrycznej w Polsce. Na prezentowanej w aplikacji mapie oznaczono kraje, z których importowana jest enegia (kolor zielony) oraz eksportowana (kolor czerwony). Z grafiki możemy dowiedzieć się także jakie jest saldo wymiany międzynarodowej, zapotrzebowanie na energię oraz poziom generacji krajowej. W aplikacji zamieszczono też informację o częstotliwości pracy systemu elektroenergetycznego. Optymalny i bezpieczny poziom to 50 Hz.

 

Kiedy oszczędzać energię?

Użytkownicy "Energetycznego Kompasu" mogą także śledzić informacje o aktualnej podaży energii. Spoglądając na czasową rozpiskę, każdy użytkownik może sprawdzić w jakich godzinach warto włączyć prądożerne urządzenia, a w jakich godzinach lepiej oszczędzać energię. Ma to pozwolić na zaangażowanie odbiorców energii w jej bilansowanie w systemie, w taki sposób, aby zużywać prąd gdy, pisząc w uproszczeniu, jest go za dużo w systemie oraz oszczędzać wtedy, gdy go brakuje.

Godziny zalecanego zużycia prądu oznaczone są kolorami. Kolory zielony i jasnozielony oznaczają zalecenie zużycia, a żółty i czerwony zalecane oszczędzanie. Choć kluczowe jest bilansowanie realizowane w dużej skali przez PSE, to również takie działania mogą pomóc w odciążeniu sieci.

 

 

Aplikacja "Energetyczny Kompas" jest dostępna na Android oraz iOS.

 

---

Polskie Sieci Elektroenergetyczne odpowiadają m.in. za bilansowanie sieci, czyli dbanie o to, aby podaż energii w systemie była w miarę możliwości równa popytowi na nią. Jako Operator Systemu Przesyłowego, PSE opiekują się liniami wysokiego napięcia (od 110 kV do 400 kV). Dystrybucją na liniach średniego i niskiego napięcia (poniżej 110 kV) zajmują się Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego.

Bilansowanie sieci jest zadaniem szczególnie ważnym w sytuacji, gdy mamy do czynienia z rozproszoną energetyką. W jej ramach odbiorcy energii stają się często jej producentami np. dzięki przydomowym panelom fotowoltaicznym. Nie produkują one zawsze tej samej ilości energii, przez co czasem mogą powodować nadwyżki lub niedobory prądu w sieci. 

 

Źródło: www.pse.pl