26 maja 2023 12:25 - Polska
Nowe inwestycje w sieci dystrybucyjne

Rozwój prosumeryzmu zwiększa potrzebę rozbudowy sieci. Wymusza także wzrost nakładów związanych z jej utrzymaniem i stałą poprawą jej niezawodności. Działania te wymagają zaangażowania dużych środków finansowych. TAURON zainwestuje w tym roku 2,4 mld złotych w sieci elektroenergetyczne. Z kolei PGE w pierwszym kwartale 2023 r., podobną kwotę do osiągniętego zysku netto za ten czas, przeznaczyła na inwestycje w dystrybucję i OZE.

Kierunek prosumenci

Jak przekazał TAURON w ostatnim komunikacie prasowym na inwestycje w sieci elektroenergetyczne w tym roku spółka przeznacza 2,4 mld złotych. W ostatnich trzech latach średniorocznie TAURON Dystrybucja przyłącza do swojej sieci ok. 40 tys. nowych klientów. Tylko w minionym roku zostało dodatkowo przyłączonych do sieci TD ponad 105 tys. mikroinstalacji. Na koniec 2022 roku w sieci spółki pracowało ich już 378,5 tys. o mocy ponad 2,917 GW.

Z naszych analiz wynika, że na realizację ambitnej strategii inwestycyjnej tylko do 2030 roku potrzebujemy w obszarze dystrybucji dodatkowych środków finansowych na poziomie około 11,5 mld zł. - wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes zarządu Grupy TAURON. - Powodzenie transformacji energetycznej jest uwarunkowane rozwojem i modernizacją sieci dystrybucyjnych w kierunku tzw. sieci inteligentnych. Bez przebudowy sieci, niezależnie od tego ile energii z OZE wyprodukujemy, system elektroenergetyczny nie będzie funkcjonował efektywnie - dodaje prezes TAURONA.

 

Kierunek OZE

Polska Grupa Energetyczna przedstawiła wyniki finansowe i operacyjne za pierwszy kwartał 2023 roku. Jak podkreśla prezes PGE kwotę zbliżoną do ich zysku przeznaczyli w tym czasie na inwestycje w dystrybucję i OZE. Do 2030 r. spółka planuje przeznaczyć na inwestycje związane z OZE - 75 mld złotych.

W pierwszym kwartale 2023 roku wypracowaliśmy dobre wyniki finansowe które są realnym wynikiem naszej pracy, za co dziękuję wszystkim pracownikom. Jednak w porównaniu z naszymi wyzwaniami inwestycyjnymi, związanymi z transformacją energetyczną nie są one wystarczające. Zysk netto wyniósł 1,7 mld złotych. Jest to zbliżona kwota, jaką przeznaczyliśmy na inwestycje w nowoczesną dystrybucję i odnawialne źródła energii. Potrzebujemy dobrych wyników finansowych, które pomogą nam sfinansować projekty inwestycyjne. Musimy je realizować, jeśli chcemy zbudować nowoczesną, pozbawioną kosztów CO2 polską energetykę. Jest to w interesie zarówno polskiej gospodarki, energetyki, jak i odbiorców energii. Wszystko co zarabiamy, inwestujemy w przyszłość polskiej energetyki, bo inwestycje w OZE są gwarantem niskich cen energii w przyszłości.- powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE

Grupa Enea w podsumowaniu wyników za I kwartał 2023 roku przedstawiła nakłady inwestycyjne w wysokości 331 mld zł, które skierowała na na dystrybucję, wspierając bezpieczeństwo dostaw energii oraz potencjał przyłączeń OZE.

Grupa Enea, jako wicelider rynku wytwarzania energii elektrycznej i dostawca energii do blisko 2,8 mln odbiorców na obszarze północno-zachodniej Polski jest filarem bezpieczeństwa energetycznego. Realizowane przez nas inwestycje i modernizacje zwiększają pewność zasilania naszych odbiorców i rozwijają inteligentną sieć elektroenergetyczną pozwalającą efektywnie korzystać z  potencjału OZE. Zwiększamy wydajność, stabilność i niezawodność dostaw energii elektrycznej, zmniejszając ryzyka wystąpienia potencjalnych awarii infrastruktury elektroenergetycznej. Tylko w I kwartale tego roku prowadzone były inwestycje w ramach programu modernizacji sieci energetycznej dla aglomeracji poznańskiej. Zakończyliśmy również modernizację rozdzielni energetycznych w Mogilnie, Kruszwicy i Pakości (województwo kujawsko-pomorskie), stacji elektroenergetycznej 110/15 kV w Chodzieży (wielkopolskie) oraz Recławiu, Gryficach i Gumieńcach (zachodniopomorskie). Nasze inwestycje, wspomagające rozwój regionów i wspierające bezpieczeństwo mieszkańców, wymagają wielomilionowych nakładów finansowych, dlatego zawsze aktywnie poszukujemy możliwości dodatkowego finansowania. Enea Operator jest obecnie liderem pozyskiwania środków zewnętrznych spośród wszystkich Operatorów Systemu Dystrybucyjnego w Polsce – powiedział Lech Żak, wiceprezes Enei ds. strategii i rozwoju.

 

Z powodu ograniczonych zasobów finansowych, którymi dysponują operatorzy, istnieje ryzyko, że cele określone w politykach i strategiach nie będą mogły zostać osiągnięte bez odpowiednich mechanizmów wsparcia i finansowania zewnętrznego. Może to wynikać z braku dostatecznych środków inwestycyjnych przeznaczonych na rozwój sieci dystrybucji energii elektrycznej.

 

Źródła:

https://media.tauron.pl/pr/808261/tauron-liderem-inwestycji-w-sieci-dystrybucyjne

https://www.gkpge.pl/grupa-pge/dla-mediow/komunikaty-prasowe/korporacyjne/wojciech-dabrowski-prezes-zarzadu-pge-w-pge-zysk-rowna-sie-inwestycji-w-oze-i-nowoczesna-dystrybucje

https://media.enea.pl/pr/808153/za-nami-i-kwartal-2023-r-grupa-enea-podsumowuje-wyniki


Zdjęcie: 120927385 © Elantsev  Dreamstime.com