9 marca 2023 12:19 - Polska
Maciej Chorowski (PW): Energetyka rozproszona to nakładka na istniejący system elektroenergetyczny, która stymuluje jego transformację

Na szanse i zagrożenia związane z rozwojem energetyki rozproszonej zwrócił uwagę Maciej Chorowski, prof. Politechniki Wrocławskiej, w wypowiedzi udzielonej nam w trakcie V Forum Energetyki Rozproszonej. W jaki sposób rozproszone źródła energii mogą uzupełniać te wielkoskalowe i stymulować transformację energetyczną? Zachęcamy do zapoznania się z treścią rozmowy.

W opinii Macieja Chorowskiego energetyka rozproszona (ER), ze względu na charakteryzującą ją małą gęstość energii oraz niestabilność, wymaga dużych powierzchniowo inwestycji w OZE. Chorowski zwrócił jednocześnie uwagę na pozytywny wpływ ER na wzrost świadomości konsumentów energii.

[Energetyka rozproszona - dopisek redakcji] demokratyzuje energię, ona czyni tych, którzy biorą udział w jej wzroście, podejmują bardzo nieraz drobne, pod względem inwestycyjnym, ale konkretne decyzje, że stają się prosumentami, czyli uczestnikami rynku, a więc ona pełni bardzo silną rolę edukacyjną.

Nasz rozmówca zauważył także, że energetyka rozproszona stanowi uzupełnienie dla bardziej stabilnych choć emisyjnych źródeł energii w postaci elektrowni zawodowych i elektrociepłowni. Jednocześnie ER stymuluje transformację energetyczną całego systemu elektroenergetycznego.

[Rozproszone źródła energii - dopisek redakcji] to jest ciągle jeszcze pewnego rodzaju nakładka na istniejący system elektroenergetyczny, ale nakładka, która powoduje, że ten system raz, musi się do niej dostosowywać, dwa, stymuluje też pewne indywidualne zachowania, które sprzyjają szeroko rozumianej transformacji energetycznej.

Zdaniem Macieja Chorowskiego wsparcie energetyki rozproszonej powinno opierać się na ścisłej współpracy z energetyką wielkoskalową. W taki sposób, aby oba te systemy mogły istnieć jednocześnie w czasie trwającej transformacji energetycznej i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne.

Ja sądzę, że fundamentalne jest, żeby energetyka rozproszona realnie zauważyła, że jest ciągłe nakładką na energetykę dużą, wielkoskalową i rozpoczęła z tą energetyką wielkoskalową mediację na temat takich inwestycji, które umożliwią jej dalszy wzrost. (...)  Ja bym to sprowadził do szeroko rozumianej współpracy systemu, który jest i który jeszcze przez kilkadziesiąt lat będzie musiał być, po to, żeby właśnie energetyka rozproszona mogła wzrastać i nie przekształciła się w tkankę, używając pewnego wyrażenia złośliwą, nowotworową.

Chorowski zwrócił uwagę, że system elektroenergetyczny musi odpowiednio przygotować się na obsługę potencjalnie kolejnych rozproszonych źródeł energii, które w chwili obecnej odpowiadają za mniejszość konsumowanej energii w tzw. miksie energetycznym Polski.

W chwili obecnej jeszcze jest na tyle niewielka ilość [rozproszonych źródeł energii - dopisek redakcji] w naszym bilansie czy miksie energetycznym pod względem energii konsumowanej, że my ją możemy postrzegać jako same korzyści. Natomiast gdyby doprowadzić do sytuacji, że energetyka rozproszona zagrozi tej energetyce, na której w chwili obecnej rośnie, to oba systemy upadną, a my zostaniemy przy świeczkach i zapałkach.

 

Z pełną wypowiedzią Macieja Chorowskiego można zapoznać się poniżej.

 

 

Maciej Chorowski jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w roku 2009. W latach 1996-1998 pracował w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie, uczestnicząc w projektowaniu systemu kriogenicznego Wielkiego Zderzacza Hadronów LHC. W okresie 2005-2012 był dziekanem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Był jednym z inicjatorów powstania Wrocławskiego Parku Technologicznego SA, którego był prezesem w latach 2002-2012. W latach 2016-2019 był dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W okresie 2020 – 2022 pełnił funkcję prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W latach 2015-2020 był członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.  Prof. Chorowski jest honorowym członkiem Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu oraz członkiem International Cryogenic Engineering Committee ICEC w Zurychu. Jest inicjatorem zaangażowania przemysłu polskiego do budowy dużych urządzeń badawczych jak: Wielki Zderzacz Hadronów LHC w CERN i reaktor termonuklearny ITER w Cadarache.

 

V Forum Energetyki Rozproszonej odbyło się 5 grudnia 2022 r. w Klubie STUDIO na terenie kampusu AGH w Krakowie. Relacje z poszczególnych sesji tego wydarzenia znajdują się tutaj

 

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi wypowiedziami ekspertów w dziedzinie energetyki rozproszonej.