28 czerwca 2021 18:13 - Polska, KlastER
List Wicepremiera, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii do uczestników III Forum Energetyki Rozproszonej

 

Warszawa, 24 czerwca 2021 r.

Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
Jarosław Gowin

 

Szanowni Państwo,

Forum Energetyki Rozproszonej odbywa się w czasie, kiedy zmieniają się regulacje prawne na rynku energii. To ważne wyzwanie dla wszystkich uczestników rynku. Zarówno dla operatorów sieci, producentów czy sprzedawców energii, jak i z perspektywy takich społeczności jak klastry energii. Mam nadzieję, że to wyzwanie uda nam się zamienić w szansę rozwoju gospodarczego.

Wykorzystajmy dobrze czas, który połączył uczestników Forum Energetyki Rozproszonej. Chcę przypomnieć Państwu o sprawie, która jest szczególnie ważna dla naszego resortu i dla całej gospodarki. To sprawa dostępu przemysłu, biznesu, przedsiębiorstw energochłonnnych, ale także sektora MŚP – do źródeł taniej i czystej energii. To warunkuje nie tylko ich rozwój, ale także obecność na rynku i konkurencyjność. To warunkuje nowe inwestycje w Polsce.

W ostatnim czasie pojawiły się nowe projekty. Uwzględniają one rozwój klastrów energii we współpracy z przedsiębiorstwami i tworzenie klastrów przemysłowych dla MŚP. Wydaje się, że to właściwy kierunek, zwłaszcza, że projekty te koncentrują się nie tylko na osiąganiu efektów długoterminowych, ale też na osiąganiu rezultatów takiej synergii, w krótszym okresie. A czas jest tu najważniejszym czynnikiem. Aby się rozwijać gospodarka potrzebuje przecież nowych bodźców, nowych impulsów. Zwłaszcza teraz, po okresie hamowania w czasie pandemii. Projekty – w szczególności te, które zakładają współpracę z przemysłem energochłonnym – opierają się też na współdziałaniu z całym systemem elektroenergetycznym. Opierają się zatem na autokonsumpcji energii, lokalnym bilansowaniu i zmniejszaniu zapotrzebowania na moc szczytową. Takie działania są zgodne z kierunkami rozwoju energetyki w całej UE. I takie projekty będą przez Rząd wspierane.

Dlatego też zwracam się do uczestników Forum z apelem o rozwój współpracy, którą rozpoczęliśmy w Białej Księdze Rozwoju Przemysłu. W dialogu chcielibyśmy wspólnie opracować koncepcje, metody działania i wizje rozwoju energetyki rozproszonej dla biznesu.

Życzę wszystkim Uczestnikom Forum owocnych spotkań i dyskusji, które otworzą nowe szanse rozwoju Polski.

Z wyrazami szacunku

Jarosław Gowin

 

List Prezydenta RP do uczestników konferencji „Tożsamość konstytucyjna” [PDF] List Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii do uczestników III FER.pdf

 


III Forum Energetyki Rozproszonej odbyło się 25 czerwca 2021 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.