28 czerwca 2021 19:23 - Polska, KlastER
List Premiera do JM Rektora AGH w Krakowie oraz uczestników III Forum Energetyki Rozproszonej

 

Kraków, 25 czerwca 2021 r.

Prezes Rady Ministrów

 

Magnificencjo,
Szanowni Państwo,

transformacja energetyczna stanowi jedno z kluczowych wyzwań na drodze długofalowego rozwoju naszej ojczyzny. To proces bardzo dynamiczny, trudny, ale konieczny. Skuteczna i odpowiedzialna realizacja tego wielkiego wyzwania wymaga wspólnego wysiłku i współpracy środowisk naukowych, biznesowych oraz administracji centralnej i samorządowej. Dlatego cieszę się, że już po raz trzeci spotykają się Państwo na Forum Energetyki Rozproszonej, by rozmawiać o tym szczególnie ważnym dla przyszłości naszego kraju procesie. Żałuję, że nie mogę uczestniczyć w tym wydarzeniu. Dziękując za zaproszenie, wszystkim Państwu przekazuję zapewnienia o mojej pamięci oraz wyrazy szacunku.

Polski system elektroenergetyczny wymaga odważnych decyzji inwestycyjnych. Dlatego do realizacji tych projektów możemy i chcemy wykorzystać dostępne technologie takie jak energia jądrowa, słoneczna, wiatr czy wodór. Takie podejście stwarza możliwości do wykorzystania lokalnego potencjału. Energetyka podlega obecnie wielu zmianom, jednak jedną z najistotniejszych jest dynamiczny wzrost liczby i rozproszenie podmiotów generujących energię elektryczną, które wpisuje się zresztą w zaproponowany przez nas Polski Ład. Taki rozwój energetyki rozproszonej oparty na współpracy poszczególnych elementów tego systemu daje szansę zrównoważonego rozwoju na poziomie społeczności, zgodnego z jej potrzebami i możliwościami.

Postęp technologiczny w zakresie odnawialnych źródeł energii sprawił, że pół miliona Polaków zdecydowało się aktywnie wspierać proces transformacji ku ekologicznym źródłom, instalując na dachach swoich domów panele fotowoltaiczne. Ogromny potencjał i zaangażowanie rodaków uwolnione przy wsparciu Rządowego programu "Mój Prąd" jest doskonałym przykładem tego, jak współpraca administracji centralnej z ośrodkami naukowymi i biznesem jest w stanie pozytywnie kształtować naszą rzeczywistość w lokalnym wymiarze. Innym bardzo ważnym projektem w ramach energetyki rozproszonej są klastry energii. Dziś mamy ich ponad 60 - działających i powstających. Jestem przekonany, że mogą one stać się nieodzownym wsparciem dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego nie tylko na poziomie lokalnym.

Dynamiczny proces transformacji energetycznej wymaga, by legislacja za nim nadążała; by stworzone zostały rozwiązania, które uwolnią inicjatywy oddolne, bazujące na praktycznych rozwiązaniach. Wierzę, że zaangażowanie obywateli we wsparcie procesu dekarbonizacyjnego sprawi, że kolejne pokolenia Polaków będą mogły wzrastać w bardziej przyjazdnym środowisku i oddychać czystym powietrzem.

Szanowni Państwo, 

jestem prezekonany, że rozwiązania wypracowane przez Państwa na konferencji przyczynią się do poprawy naszego systemu energetycznego, wpłyną korzystnie na jego ekologię i zaowocują wieloma rozwiązaniami korzystynymi dla wszystkich, także dla małych lokalnych społeczności. Dziękuję organizatorom dzisiejszego spotkania wśród nich Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, w której murach się ono odbywa. Wszystkim Państwu składam życzenia niesłabnącego zapału do realizacji kolejnych nowatorskich zamierzeń, przekazuję wyrazy uznania i serdeczne pozdrowienia. 

Z wyrazami szacunku

Mateusz Morawiecki

 

List Prezydenta RP do uczestników konferencji „Tożsamość konstytucyjna” [PDF] List Prezesa Rady Ministrów do Rektora AGH w Krakowie oraz uczestników III FER.pdf

 


III Forum Energetyki Rozproszonej odbyło się 25 czerwca 2021 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.