12 lutego 2024 10:07 - Polska, KlastER
Krzysztof Heller (Infostrategia): Sztuczna inteligencja pozwoli na lepsze sterowanie siecią energetyczną

Do 2031 roku polscy operatorzy sieci dystrybucyjnych zostali zobowiązani do wymiany liczników odbiorców energii na inteligentne. Takie rozwiązanie ma poprawić sterowanie siecią i zwiększyć oszczędności. O zastosowaniu innowacji technologicznych, w tym sztucznej inteligencji, w trakcie I Kongresu Energetyki Rozproszonej mówił Krzysztof Heller z Infostrategii. Zapraszamy do zapoznania się z jego pełną wypowiedzią.

Niestabilność źródeł zasilania, w tym OZE, powoduje, że potrzebne jest odpowiednie sterowanie nimi oraz przewidywanie, tak aby nie zabrakło energii. Wyzwania wiążą się także z dynamicznym ustalaniem cen energii. Ceny taryf muszą być bowiem odpowiednio atrakcyjne dla prosumentów. Krzysztof Heller podkreślał wagę cyfryzacji sieci w kierunku tak zwanych smart grids.

Ta cyfryzacja jest na każdym etapie od miejsc, w których pobieramy dane czyli odczytów na umowie mówiąc liczników, ale też różnego typu sensorów poprzez przetwarzanie transmisję tej informacji. Przetwarzanie tej informacji i następnie na tej podstawie podejmowanie decyzji czyli algorytmy, sterowanie i to też jest coś, czego się nie da moim zdaniem zaprogramować, tylko to trzeba nauczyć. Czyli znowu wchodzą tutaj w grę takie zaawansowane technologie jak właśnie sztuczna inteligencja, jak możliwości jakby uczenia się na podstawie obserwacji warunków.

Sztuczna inteligencja może pomóc m.in. w powiązaniu warunków pogodowych, od których zależne są OZE, z zapotrzebowaniem na energię w sieci. W ten sposób, w razie niesprzyjających warunków, więcej energii będzie produkowane z elektrowni centralnych. W innej sytuacji, świecące słońce i silny wiatr pozwolą lepiej wykorzystać potencjał źródeł rozproszonych.

Oprócz oprogramowania, kluczowe są również narzędzia "hardwero'owe" takie jak inteligentne inwertery, transformatory oraz związana z nimi praca inżynierów. Muszą one pracować w taki sposóby, by uwzględniać to, że energia jest pobierana przez konsumentów, ale bywa również przez nich produkowana (przydomowe instalacje PV).

Heller zauważył, że konieczne jest spójne zarządzanie zarówno oprogramowaniem jak i osprzętowaniem. Firmy zauważają ten potencjał i odpowiadają na potrzeby rynku. 

 

Poniżej zapraszamy do zapoznania się z pełną wypowiedzią.

Krzysztof Heller – Doktor, w latach 1984–1996 pracownik naukowy Instytutu Informatyki UJ, a także administrator systemów, kierownik zespołu programistycznego i konsultant. Następnie na stanowiskach dyrektorskich w Netia Telekom, Polskiej Telefonii Cyfrowej oraz w Grupie Elektrim, a także prezes zarządu El-Net SA. W latach 2001–2003 wiceminister infrastruktury ds. łączności. Od 2004 r. wspólnie z Andrzejem M. Szczerbą prowadzi firmę doradczą InfoStrategia. Autor i współautor analiz i opracowań z dziedziny infrastruktury szerokopasmowej, e-administracji, społeczeństwa informacyjnego i energetyki rozproszonej w tym dokumentu „Strategia rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce do 2040 roku”. Ekspert w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Odznaczony Krzyżem Zasługi za pracę przy tworzeniu polskiego Internetu.

--- 

I Kongres Energetyki Rozproszonej odbył się w dniach 25–26 września 2023 r. w obiektach Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydarzenie składało się z dwóch części: VI Forum Energetyki Rozproszonej (FER) oraz I Konferencji Naukowej Energetyki Rozproszonej (KNER). Organizatorem wydarzenia była Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, a współorganizatorami Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE.

II Kongres Energetyki Rozproszonej odbędzie się w dniach 24-26 czerwca 2024 roku w Krakowie.