20 października 2022 16:16 - Polska, KlastER
Krajowa Izba Klastrów Energii ostrzega przed ryzykiem zatrzymania inwestycji w OZE w Polsce

KIKEiOZE opublikowało swoje stanowisko wobec projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r.

Organizacja zaznacza, że propozycja przygotowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest cenną inicjatywą, która z pewnością wywrze ogromny wpływ na polską gospodarkę. Negatywną konsekwencją regulacji może być jednak zatrzymanie inwestycji w OZE.

W związku z powyższym KIKEiOZE opublikowało dokument, w którym szczegółowo przedstawia zagrożenia wynikające z wprowadzenia proponowanych zmian legislacyjnych, a także przekazuje rekomendacje działań, które pozwolą osiągnąć słuszny cel bez negatywnych skutków dla rynku i odbiorców końcowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią stanowiska KIKEiOZE.

Stanowisko KIKEiOZE.pdf