28 czerwca 2023 14:28 - Polska
Konkurs NCBR dla domów jednorodzinnych - możliwość instalacji innowacyjnych systemów wentylacji, magazynowania ciepła i chłodu, oraz energii elektrycznej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło postępowanie konkursowe na wybór domów jednorodzinnych, w których zainstalowane zostaną innowacyjne systemy magazynowania ciepła i chłodu, wentylacji oraz magazynowania energii elektrycznej, opracowanych w przedsięwzięciach  „Magazynowanie ciepła i chłodu”, „Wentylacja dla szkół i domów” oraz „Magazynowanie energii elektrycznej”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zakończyło realizację projektów badawczych, w których celem było opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych:

 1. Bezemisyjnych systemów grzewczych i chłodniczych, wykorzystujących magazynowanie energii w postaci ciepła i/lub chłodu w budynkach domów jednorodzinnych, a także systemów umożliwiających gromadzenie nadprodukowanej energii oraz optymalne wykorzystania źródeł odnawialnych i energii z sieci,

2. Innowacyjnych i efektywnych ekonomicznie systemów wentylacji mechanicznej dla domów jednorodzinnych. Systemy posiadają regulację temperatury powietrza nawiewanego, gwarantują wysoką jakość powietrza (poprzez obniżenie stężenia CO2, filtrację cząstek PM2,5 oraz PM10, obniżenie stężenia zanieczyszczeń mikrobiologicznych), przy minimalizacji zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń.

3. Innowacyjnej technologii ogniw galwanicznych oraz systemu magazynowania energii elektrycznej do stacjonarnych zastosowań domowych.

NCBR poszukuje 6 domów jednorodzinnych, w których zainstaluje bezkosztowo systemy do ogrzewania i chłodzenia budynku wykorzystującego magazyn ciepła i/lub chłodu, systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i/lub systemy magazynowania energii elektrycznej w celu demonstracji ich działania.

Instalacja systemów demonstracji technologii będzie całkowicie bezpłatna. Zainstalowane w domach innowacyjne systemów technologii pomogą ograniczyć koszty eksploatacji nieruchomości oraz jej negatywny wpływ na środowisko.

Do obowiązków każdego z 6 wybranych właścicieli domów jednorodzinnych, będzie należeć należyta dbałość o powierzony system oraz w miarę potrzeby jego udostępnianie w celu możliwości zaprezentowania jego funkcjonowania dla zainteresowanych podmiotów.

Warunki konieczne udziału w postępowaniu zostały wymienione i określone w tabeli nr 1 w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia o konkursie.

Liczba systemów jest ograniczona. Termin składania wniosków konkursowych trwa do 7 lipca 2023 roku do godz. 12:00.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do udziału w postępowaniu konkursowym. Szczegóły i kryteria konkursu znajdują się pod linkiem:

www.gov.pl/web/ncbr/ogloszenie-konkursu-w-sprawie-wyboru-partnera-ktory-udostepni-budynek-domu-jednorodzinnego-na-potrzeby-demonstracji-technologii-opracowanych-w-przedsiewzieciach-pn-magazynowanie-ciepla-i-chlodu-wentylacja-dla-szkol-i-domow-oraz-magazynowanie-energii-elektrycznej

 

Źródło: NCBiR

Zdjęcie: 6442632 © Savone  Dreamstime.com