31 sierpnia 2022 12:49 - Świat
Komisja Europejska wybrała trzy projekty CB RES

Projekt transgranicznej sieci ciepłowniczej opartej na OZE pomiędzy Niemcami a Polską znalazł się na pierwszej liście transgranicznych projektów energii odnawialnej uchwalonej przez KE. Oficjalny status CB OZE uzyskały jeszcze dwa projekty.

W dniu wczorajszym tj. 30.08. Komisja Europejska sporządziła pierwszą listę projektów mających na celu promowanie i integrowanie współpracy transgranicznej między państwami. Posiadanie oficjalnego statusu CB RES (Cross Border Renewable Energy Sources ) umożliwia wsparcia finansowe w ramach programu CEF Energy (Connecting Europe Facility). Przyczynia się także do zwiększenia pewności inwestycyjnej, silniejszego wsparcia ze strony państw członkowskich. Komisja na pierwszej liście transgranicznych projektów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (CB OZE) - umieściła następujące projekty:

  • hybrydowa morska farma wiatrowa między Estonią a Łotwą
  • transgraniczna sieć ciepłownicza oparta na OZE pomiędzy Niemcami a Polską
  • projekt produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych we Włoszech, Hiszpanii i Niemczech w celu konwersji, transportu i wykorzystania zielonego wodoru w Holandii i Niemczech.

Projekty CB OZE tworzone są w ramach mechanizmu współpracy określonego w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Realizacja projektów z pierwszej listy CB OZE ma na celu przyspieszyć wdrażanie energii odnawialnej w całej UE i jej dekarbonizację w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Ma być też krokiem do uniezależnienia się państw Unii Europejskiej od rosyjskich surowców energetycznych- jak zakłada strategia REPowerEU. Monitorowaniem realizacji wybranych projektów CB RES zajmie się Komisja Europejska przy wsparciu Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska.

 

Źródło: European Commission (europa.eu)

Zdjęcie: 38964377 © Viorel Dudau  Dreamstime.


Zapraszamy do rejestracji na cykl wykładów eksperckich "Wizje Nowej Energetyki", które wygłoszą m.in. Michał Kurtyka, Ireneusz Zyska, Rafał Gawin, Piotr Naimski czy Jerzy Buzek.

Więcej informacji dostępne jest pod adresem: https://www.energetyka-rozproszona.pl/wydarzenia/wizje-nowej-energetyki/