23 maja 2021 18:00 - Polska, KlastER
Już w środę (26.05) Seminarium 13. w ramach Projektu KlastER

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w seminarium "Dzielimy się energią – rola liderów w rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce", które odbędzie się 26 maja 2021 r. w godzinach 10:00–12:00. Z uwagi na sytuację pandemiczną wydarzenie zostanie zorganizowane w formule zdalnej z wykorzystaniem platformy Webex.

 

Informacje organizacyjne

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Formularz rejestracyjny i program wydarzenia są dostępne pod adresem: 
https://www.energetyka-rozproszona.pl/wydarzenia/seminarium-13-dzielimy-sie-energia-rola-liderow-w-rozwoju-energetyki-rozproszonej-w-polsce/

Do wszystkich osób, które zgłoszą swój udział, rozesłany zostanie link, umożliwiający udział w wirtualnej części wydarzenia. Zarejestrowani uczestnicy będą mogli m.in. zgłaszać swoje pytania do prelegentów, włączając się tym samym w dyskusję (via Webex). Dla osób niezarejestrowanych przygotowaliśmy transmisję wydarzenia na kanale YouTube projektu KlastER.

Więcej o wydarzeniu

W środowisku energetyki rozproszonej funkcjonują liderzy różnego typu (klastry, administracja, biznes, energetyka zawodowa). Każdy z nich odgrywa nieco inną rolę w procesie aktywizacji potencjału społecznego. Kolejne seminarium organizowane w ramach projektu KlastER będzie poświęcone właśnie temu zagadnieniu. W pierwszej części przedstawiona zostanie diagnoza dotycząca roli typów liderów w rozwoju energetyki rozproszonej, na podstawie badań przeprowadzonych przez ekspertów związanych z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wnioski z badań zostaną skonfrontowane z doświadczeniami praktyków w ramach panelu eksperckiego. Przewidujemy, że w efekcie dyskusji uda się wskazać główne wyzwania i problemy, z którymi mierzą się liderzy, zaś naukowcy z UJ oraz eksperci zaproponują adekwatne rozwiązania na podstawie analiz międzynarodowych oraz dobrych praktyk z case study".

To trzynaste wydarzenie z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER – Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in.: wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.