21 listopada 2023 11:06
Józef Węgrecki (IGEOS), Albert Gryszczuk (KIKEiOZE): Od klastrów po energetykę jądrową

Energetyka rozproszona staje się pełnoprawnym elementem nowego modelu rynku energii. Wypracowaniu rozwiązań, które pozwolą się jej rozwijać, tym samym uzyskując korzyści społeczne i maksymalizację efektów rynkowych slużą debaty, które miały miejsce na I Kongresie Energetyki Rozproszonej. Wydarzenie połączyło inicjatorów lokalnych inwestycji energetycznych z reprezentatami energetyki wielkoskalowej. Połączyło także propagatorów różnych techologii wytwarzania energii. Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedziami Współorganizatorów I Kongresu Energetyki Rozproszonej, reprezentowanych przez Alberta Gryszczuka, prezesa Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE oraz Józefa Węgreckiego, prezesa Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.

 

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, głównie kojarzona z energetyką jądrową, zrzeszająca ponad sto podmiotów od małych firm po potentatów na rynku polskim, wspiera wszelkie inicjatywy związane z rozwojem technologii ukierunkowanych na wzrost bezpieczeństwa energetycznego i efektywności sektora wytwarzania energii i ochrony środowiska. Zapytaliśmy przezesa IGEOS jak poprzez takie wydarzenia realizuje się misja izby. 

 

 

Z kolei Alberta Gryszka, prezesa KIKEiOZE zapytaliśmy o to w jaki sposób klastry energii mogą przyczynić się do uelastycznienia sieci.

___

I Kongres Energetyki Rozproszonej odbył się w dniach 25–26 września 2023 r. w obiektach Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydarzenie składało się z dwóch części: VI Forum Energetyki Rozproszonej (FER) oraz I Konferencji Naukowej Energetyki Rozproszonej (KNER). Organizatorem wydarzenia była Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, a współorganizatorami  Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE.