21 listopada 2023 11:06
Józef Węgrecki (IGEOS), Albert Gryszczuk (KIKEiOZE): Od klastrów po energetykę jądrową

Energetyka rozproszona staje się pełnoprawnym elementem nowego modelu rynku energii. Wypracowaniu rozwiązań, które pozwolą się jej rozwijać, tym samym uzyskując korzyści społeczne i maksymalizację efektów rynkowych slużą debaty, które miały miejsce na I Kongresie Energetyki Rozproszonej. Wydarzenie połączyło inicjatorów lokalnych inwestycji energetycznych z reprezentatami energetyki wielkoskalowej. Połączyło także propagatorów różnych techologii wytwarzania energii. Zachęcamy do zapoznania się z wypowiedziami Współorganizatorów I Kongresu Energetyki Rozproszonej, reprezentowanych przez Alberta Gryszczuka, prezesa Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE oraz Józefa Węgreckiego, prezesa Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.

 

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, głównie kojarzona z energetyką jądrową, zrzeszająca ponad sto podmiotów od małych firm po potentatów na rynku polskim, wspiera wszelkie inicjatywy związane z rozwojem technologii ukierunkowanych na wzrost bezpieczeństwa energetycznego i efektywności sektora wytwarzania energii i ochrony środowiska. Zapytaliśmy przezesa IGEOS jak poprzez takie wydarzenia realizuje się misja izby. 

 

 

Z kolei Alberta Gryszka, prezesa KIKEiOZE zapytaliśmy o to w jaki sposób klastry energii mogą przyczynić się do uelastycznienia sieci.

___

Józef Węgrecki – Członek zarządu PKN Orlen SA, w 2018 r. był członkiem rady nadzorczej delegowanym do czasowego wykonywania czynności członka zarządu ds. inwestycji i zakupów PKN Orlen. Absolwent Wydziału Maszyn Górniczo-Hutniczych AGH. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W latach 1978–1990 dyrektor ds. technicznych w Zakładzie Remontowym Energetyki Kraków, gdzie pełnił funkcję członka zarządu. Następnie m.in. wiceprezes spółki pracowniczej Remak Opole, prezes i członek zarządu Remak-Krak Sp. z o.o. oraz wiceprezes zarządu w Energa Wytwarzanie SA. Odznaczony Galicyjską Wielką Nagrodą Budownictwa za wkład w rozwój budownictwa, Odznaką Honorową za zasługi dla budownictwa, Złotym Medalem za długoletnią służbę, Odznaką Honoris Gratia – za działalność charytatywno-społeczną.

Albert Gryszczuk – Prezes Zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE. Doświadczony menedżer, przedsiębiorca i wynalazca. Pomysłodawca i twórca wielu klastrów energii oraz ich aktywny członek. Jako specjalista zajmuje się integracją systemów, które pozwalają uzyskać nowe funkcjonalności w dziedzinie energii odnawialnej, e-mobilności, finansów, zanieczyszczenia powietrza, kontroli pojazdów, mechaniki i optyki. Inwestor i anioł biznesu wspierający projekty na wczesnym etapie rozwoju. Inwestor i menedżer w startupach tworzących technologiczną przyszłość. Twórca zgorzeleckiego huba innowacji specjalizującego się w przygotowywaniu technologii dla klastrów energii oraz dla elektromobilności. Uhonorowany Pierścieniem Niepodległości przyznawanym przez Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego oraz Krzyżem Zwycięstwa od Komitetu Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej.

___

I Kongres Energetyki Rozproszonej odbył się w dniach 25–26 września 2023 r. w obiektach Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydarzenie składało się z dwóch części: VI Forum Energetyki Rozproszonej (FER) oraz I Konferencji Naukowej Energetyki Rozproszonej (KNER). Organizatorem wydarzenia była Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, a współorganizatorami  Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE.