30 sierpnia 2022 12:34 - Polska, KlastER
Jak rozwijać branżę urządzeń grzewczych w pożądanym kierunku i tempie? Odpowiada Janusz Starościk

Branża urządzeń grzewczych od początku swej działalności jest zaangażowana w działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. O działaniach, które należy podjąć by wpłynąć na nowoczesny i ekologiczny rozwój technologii wytwarzania ciepła opowiada Janusz Starościk, prezes Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, w wypowiedzi udzielonej nam w trakcie IV Forum Energetyki Rozproszonej.

Stowarzyszenie m.in. konsultuje i przekazuje do administracji rządowej rozwiązania dotyczące uporządkowania przepisów. W swojej wypowiedzi Janusz Starościk zwrócił uwagę na potrzebę stworzenia aktu prawnego „Ustawa o cieple z OZE”. Jak zaznacza prezes SPIUG:

„Ponieważ obecna ustawa OZE jest dedykowana praktycznie rzecz biorąc wyłącznie energii elektrycznej, w definicjach pozostały rzeczy powiązane z ciepłem, ale jest to podstawa. Tak naprawdę zebranie wszystkich przepisów, wszystkich zasad, można powiedzieć pokazania pewnej strategii, danie sygnału do branży i użytkowników, że idziemy w kierunku związanym z transformacją ciepłownictwa i ogrzewnictwa. Bo to powinno dotyczyć zarówno ogrzewnictwa o mniejszej skali ogrzewania, jak także ciepłownictwa. Byłoby to takim jednoznacznym sygnałem dla branży, że należy inwestować i podejmować działania w tym kierunku, żeby zdekarbonizować branżę i równocześnie dzięki temu zmniejszyć koszty eksploatacji na przyszłość. Ponieważ większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ogrzewaniu- to jest bezpośrednie przełożenie się na niższe koszty eksploatacji tj. mniejszy zakup nośników energii czyli powiedzmy energii elektrycznej pochodzącej z paliw kopalnych, zmniejszenie zakupu gazu.”

Prezes Starościk poza uwarunkowaniami prawnymi zwrócił też uwagę na drugą ważną kwestię, jaką jest zmiana podejścia do sposobu myślenia o odnawialnych źródłach energii, tzn. odejście od schematu, który stosowany był przy konwencjonalnej energetyce.

„(…) tak naprawdę to od nas zależy wyłącznie ile tej energii słonecznej czy w formie ciepła czy poprzez kolektory słoneczne czy fotowoltaikę , kolektory hybrydowe PVT czy tez inne rozwiązania pozyskamy w danym miejscu w danym momencie. Także to jest kwestia umowna, kwestia żeby na końcu było ciepło (…)brak wiedzy o możliwościach jakie daje transformacja technologiczna, brak możliwości o tym w jaki sposób można budować ten miks energetyczny w zależności od aktualnych dostępności nośników energii, czy powiedzmy źródła energii czy odnawialnego czy nieodnawialnego. Pozwolenie na pewne żonglowanie, wykorzystywanie w danym momencie w takim układzie hybrydowym stworzonym z kilku źródeł ciepła- wybrać to w danym momencie najbardziej efektywne pod katem uzyskiwania energii, ilości tego ciepła jak również pod kątem kosztów uzyskiwania”

 

Pełen zapis z wypowiedzi Janusza Starościka znajdą Państwo poniżej.

 

IV Forum Energetyki Rozproszonej odbyło się 9 maja 2022 roku w Klubie STUDIO na terenie kampusu AGH w Krakowie. Debata w trakcie forum koncentrowała się na kluczowych aspektach lokalnego wymiaru transformacji energetycznej w Polsce oraz miejscu energetyki rozproszonej, zwłaszcza lokalnych inicjatyw energetycznych, w dokumentach strategicznych i programowych. Relacja z tego wydarzenia jest dostępna tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi wypowiedziami ekspertów w dziedzinie energetyki rozproszonej.

 

Zdjęcie: Mateusz Wójtów

 


Zapraszamy do rejestracji na cykl wykładów eksperckich "Wizje Nowej Energetyki", które wygłoszą m.in. Michał Kurtyka, Ireneusz Zyska, Rafał Gawin, Piotr Naimski czy Jerzy Buzek.

Więcej informacji dostępne jest pod adresem: https://www.energetyka-rozproszona.pl/wydarzenia/wizje-nowej-energetyki/


 


28 września 2022 11:44 opatowiecki@gmail.com

Zapraszamy do współpracy nad wdrożeniem i późniejszym rozwojem naszego układu magazynowania (niskotemperaturowego) energii cieplnej traconej/zrzucanej w procesach produkcyjnych/komunalnych/etc. z rewolucyjnej konstrukcji wysokosprawną turbiną, do wyprodukowania której, po audytach, itp. przygotowuje się aktualnie polski producent.