23 sierpnia 2022 10:53 - Polska, KlastER
Jak urząd regulacji energetyki może wspierać rozwój energetyki rozproszonej? Odpowiada Rafał Gawin

Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, podkreślił znaczenie energetyki rozproszonej w transformacji energetycznej. W wypowiedzi udzielonej nam w trakcie IV Forum Energetyki Rozproszonej opowiedział nam o działaniach jakie są podejmowane by efektywnie wykorzystywać źródła energii rozproszonej.

(…)Od strony regulacji po pierwsze mamy kluczowy projekt, który nazwaliśmy Kartą Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki. W ramach tego projektu skupiamy się na tym co należy zrealizować w ciągu najbliższej dekady aby osiągnąć cele, które wynikają ze strategicznych dokumentów państwa, takich przede wszystkim jak Polityka Energetyczna Polski.

- wkazywał prezes URE. Podkreślał także działania, w których wykorzystywane narzędzia mogą dynamizować rozwój energetyki rozproszonej.

 

Regulacja powinna opierać się o cele, bo to daje elastyczność w działaniu. Elastyczność jest kluczowa do tego, aby zintegrować sektor energetyki rozproszonej, który sam z definicji siebie jest sektorem elastycznym. (…) Dobierajmy narzędzia regulacyjne takie jak piaskownice regulacyjne, takie jak cable pooling, które rzeczywiście dopasują model regulacyjny do elastycznych rozwiązań po stronie rynku.

 

Pełen zapis z wypowiedzi Rafała Gawina znajdą Państwo poniżej.

 

 

 

IV Forum Energetyki Rozproszonej odbyło się 9 maja 2022 roku w Klubie STUDIO na terenie kampusu AGH w Krakowie. Debata w trakcie forum koncentrowała się na kluczowych aspektach lokalnego wymiaru transformacji energetycznej w Polsce oraz miejscu energetyki rozproszonej, zwłaszcza lokalnych inicjatyw energetycznych, w dokumentach strategicznych i programowych. Relacja z tego wydarzenia jest dostępna tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi wypowiedziami ekspertów w dziedzinie energetyki rozproszonej.

 

Zdjęcie: Mateusz Wójtów

 


Zapraszamy do rejestracji na cykl wykładów eksperckich "Wizje Nowej Energetyki", które wygłoszą m.in. Michał Kurtyka, Ireneusz Zyska, Rafał Gawin, Piotr Naimski czy Jerzy Buzek.

Więcej informacji dostępne jest pod adresem: https://www.energetyka-rozproszona.pl/wydarzenia/wizje-nowej-energetyki/