8 lipca 2024 07:30 - Polska
Jak odciążyć sieć? Zmiany w definicji linii bezpośredniej i mocy zainstalowanej

Uproszczenie przepisów dla budowy linii bezpośrednich nie przyniosło jak dotąd rewolucji na rynku. Z kolei aktualna definicja mocy zainstalowanej nie pozwala w pełni określić oddziaływania jednostek OZE na sieć dystrybucyjną. Na potrzebę zmian w tych obszarach wskazał w trakcie seminarium projektu OTE*, Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Grzegorz Onichimowski. Sprostanie tym wyzwaniom mogłoby pozwolić na odciążenie sieci i lepsze zarządzanie nią. 

 

Linia bezpośrednia – co dalej?

Linia bezpośrednia to rozwiązanie, które pozwala na łączenie jednostek wytwórczych (np. OZE) bezpośrednio z budynkiem, który ma korzystać z energii, z pominięciem sieci dystrybucyjnej. To mechanizm skierowany w szczególności do przemysłu. Pozwala obniżyć koszty energii (cała trafia do producenta) oraz zmniejszać obciążenie sieci (dzięki autokonsumpcji energii).

Przepisy wdrożone w nowelizacji prawa energetycznego 7 września 2023 roku miały spowodować rozwój linii bezpośrednich. Zmiana polegała na likwidacji wymogu uzyskiwania zgody Prezesa URE na budowę linii z jednostkami wytwórczymi o łącznej mocy zainstalowalej poniżej 2 MW.

Obowiązkiem inwestora pozostaje wpisanie linii do wykazu prowadzonego w URE. Podmiot ubiegający się o wpis musi sprostać wymogom legislacyjnym, jak np. posiadanie tytułu prawnego czy zaświadczenie o braku negatywnego wpływu inwestycji na system elektroenergetyczny (wnioski o wpis znajdują się tutaj). 


Tylko jedna firma w Polsce wybudowała linię bezpośrednią...

Na dzień dzisiejszy w Polsce usłyszeliśmy jednak tylko o jednej firmie, której linia bezpośrednia została wpisana do wykazu URE. To linia firmy Mondelez w Skarbimierzu, w województwie opolskim, która liczy 35 metrów długości, a jej maksymalne znamionowe napięcie wynosi 15,75 kV. 

Przy wprowadzeniu rozwiązania linii bezpośredniej mówiło się jednak o rewolucji. Brak kolejnych inwestycji w tym temacie pokazuje potrzebę zmian regulacyjnych, które zachęcą firmy do konsumowania wyprodukowanej przez siebie energii właśnie w takiej formie.

Na obecną chwilę właściciele linii ponoszą opłaty sieciowe (mocowa, jakościowa, solidarnościowa). Biorąc pod uwagę i tak wysoki koszt samej budowy linii, dodatkowe opłaty mogą zniechęcać do inwestycji. Do ograniczenia tych opłat, na łamach czasopisma "Energetyka Rozproszona" nawoływał, jeszcze przed wdrożeniem reformy Prawa Energetycznego, Michał Będkowski-Kozioł.


Zmiana definicji mocy zainstalowanej

Innym problemem, na który w trakcie seminarium OTE wskazywał Prezes PSE, jest sposób, w jaki aktualnie ujmowany jest wpływ jednostek wytwórczych na system elektroenergetyczny. Jak wskazuje Onichimowski, instalacja może przecież wytwarzać np. ciepło, które jest energią pozasystemową. Dlatego zdaniem Prezesa PSE, taki typ energii nie powinien wchodzić w skład umowy przyłączeniowej do sieci.

Jednym z pomysłów na rozwiązanie tego problemu jest zmiana definicji mocy zainstalowanej na moc oddziaływania w systemie. Ta moc określałaby realny wpływ jednostki na system elektroenergetyczny. Jak zauważył Onichimowski, zmiana ta może uprościć wprowadzenie instytucji wirtualnego prosumenta (WP). Część rozwiązań WP może zostać wdrożona nawet jeszcze przed uruchomieniem Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii.

 

 

II Kongres Energetyki Rozproszonej już jesienią w Krakowie - zarejestruj się teraz!

Reformy dotyczące linii bezpośrednich oraz kwestii mocy zainstalowanej nie są jedynymi zgłaszanymi przez Prezesa PSE. Wskazał on m.in na potrzebę redefinicji kwestii cable pooling (lokalnie bardziej w formule hybrydowej) czy wprowadzenie mechanizmu strażnika mocy instalacji.

Tematy te zostaną podjęte w trakcie II Kongresie Energetyki Rozproszonej, którego Prezes PSE będzie Gościem. W trakcie wydarzenia - jak zapowiedział - przedstawione zostaną założenia do zmian legislacyjnych, regulacyjnych i ustawowych, nad którymi trwa obecnie praca.

Zarejestruj się już teraz na to wydarzenie! II KER odbędzie się w dniach 28-30 października 2024 r. w Krakowie. 

https://kongres.energetyka-rozproszona.pl/rejestracja/   

---

* Cykl seminariów realizowany jest w ramach projektu Obserwatorium Transformacji Energetycznej (GOSPOSTRATEG). Wydarzenia te stanowią jednocześnie zapowiedź poszczególnych sesji tematycznych II Kongresu Energetyki Rozproszonej (28–30 października 2024 r., ICE Kraków i AGH w Krakowie).