18 sierpnia 2023 15:58 - Polska
Budowa linii bezpośrednich i prosument lokatorski. Już niedługo w życie wejdą nowe przepisy

Wkrótce zaczną obowiązywać nowe przepisy ułatwiające przedsiębiorcom budowę linii bezpośrednich. Na podpis prezydenta czeka natomiast uchwalona przez sejm nowelizacja ustawy o OZE wprowadzająca m.in. koncepcję prosumenta lokatorskiego. 

Budowa linii bezpośrednich stanie się prostsza [1]

Linie bezpośrednie mogą łączyć obiekty wytwarzające energię elektryczną bezpośrednio z jej odbiorcą. Dzięki ich budowie przedsiębiorcy mogą w prostszy i oszczędniejszy sposób korzystać z energii pochodzącej m.in. z ich własnych źródeł odnawialnych.

Zmiany w Prawie energetycznym, przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, mają ułatwić przedsiębiorcom budowę takich linii. Nie będą musieli już oni uzyskiwać zgody na budowę od Prezesa URE. Wymagane będzie jedynie dokonanie wpisu do rejestru prowadzonego przez Urząd. Wraz z wpisem będzie należało dostarczyć informacje o parametrach linii oraz ekspertyzę jej wpływu na sieć, zgodną z obowiązującymi normami.

W przypadku pracy wyspowej (poza siecią) i linii bezpośredniej łączącej jednostkę wytwórczą o mocy do 2 MW również konieczne będzie zgłoszenie, ale bez wymogu dostarczenia ekspertyzy. Wpis będzie dokonywany na podstawie kompletności i poprawności dokumentacji.

Przepisy dotyczące linii bezpośrednich zostały już podpisane przez prezydenta. Zaczną obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw.

Prosument lokatorski pozwoli na zmianę sposobu rozliczeń [2]

Instytucja prosumenta lokatorskiego dotyczy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych z zainstalowanymi źródłami energii odnawialnej. Dzięki zmianom w ustawie o OZE, każdy indywidualny prosument, który wytwarza energię na potrzeby części wspólnej takiego budynku, będzie miał możliwość wyboru sposobu wynagrodzenia za wyprodukowane nadwyżki. Zamiast korzystać z obniżenia rachunku za energię elektryczną, będzie mógł otrzymywać 100% wartości energii na wskazane konto bankowe.

Nadwyżki godzinowe będą przeliczane po miesięcznej cenie rynkowej (a od 1 lipca 2024 cenie godzinowej). Środki z depozytu prosumenckiego, można będzie wykorzystać na zakup energii elektrycznej lub na obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w budynku, na którym jest umiejscowiona mikroinstalacja OZE (lub innych budynkach o przeważającej funkcji mieszkalnej, których części wspólne są zarządzane przez tego prosumenta energii odnawialnej). 

Aby stać się prosumentem lokatorskim, trzeba spełnić pewne warunki. Mikroinstalacja energetyczna musi znajdować się na budynku wielolokalowym (na przykład na dachu, balkonie lub elewacji). Moc mikroinstalacji nie może przekraczać mocy przyłączeniowej całego budynku z mieszkaniami (zarówno części wspólnej, jak i indywidualnych lokali). Ponadto budynek musi mieć głównie funkcję mieszkalną.

Przepisy dotyczące prosumenta lokatorskiego czekają na podpis Prezydenta RP, a następnie zostaną ogłoszone w Dzienniku Ustaw.

Źródło:
[1] www.gov.pl/
[2] www.gov.pl/