27 listopada 2023 13:32 - Polska
Ireneusz Zyska (MKiŚ): Energetyka rozproszona to szansa na większą konkurencyjność gospodarki, niższe rachunki i mniejszą emisyjność

W Polsce funkcjonuje już około 1 milion 300 tys. prosumentów. O kierunkach rozwoju, które mają umożliwić dalszy wzrost oraz popularyzację energetyki rozproszonej, mówił w trakcie I Kongresu ER, Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Pełnomocnik Rządu ds. OZE. Zapraszamy do zapoznania się z jego pełną wypowiedzią.

Ireneusz Zyska zwrócił uwagę na postęp dokonany w ostatnich latach w zakresie skrócenia przesyłu energii od producenta do odbiorcy. Podkreślił również znaczenie energetyki rozproszonej dla całego systemu elektroenergetycznego w Polsce. Jak stwierdził, przenosi ona akcenty na poziom lokalny i samorządowy, co ma wpływ na suwerenność energetyczną oraz przynosi korzyści obywatelom.

(...) Przenosimy w jakieś części ciężar bezpieczeństwa energetycznego, a może nawet więcej, suwerenności energetycznej na poziom lokalny, tworzymy klastry energii i spółdzielnie energetyczne w miastach. To wszystko powoduje, że zwiększamy szansę, aby zwiększyć konkurencyjność gospodarki, obniżyć emisyjność, obniżyć koszty w zakresie rachunków za energię, za ciepło, w zakresie odbiorców końcowych i myślę, że ten kierunek powinien być bezwzględnie kontynuowany w następnych latach.

Pełnomocnik rządu ds. OZE zauważył także, że rozproszenie energetyki zwiększa konkurencję między podmiotami. Wiąże się to także z obserwowanym w Polsce rozwojem przemysłu OZE. Wśród źródeł energii, które mogą odegrać dużą rolę w transformacji, Ireneusz Zyska wskazał zielony wodór.

Tania i czysta energia z Odnawialnych Źródeł Energii, a także w przyszłości zielony wodór, który pozwoli na wykorzystanie w podstawowych gałęziach gospodarki takich jak transport, energetyka, przemysł, pomoże nam zwiększyć konkurencyjność i osiągnąć lepsze rezultaty, jeżeli chodzi o rozwój przemysłu, ale także zwykłych obywateli, którzy są odbiorcami energii w swoich domach.


Z pełną wypowiedzią Ireneusza Zyski można zapoznać się poniżej.

 

 

Ireneusz Zyska – W Ministerstwie Klimatu i Środowiska nadzoruje Departament Odnawialnych Źródeł Energii oraz Departament Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, a także Instytut Energetyki w Warszawie i Instytut Nafty i Gazu w Krakowie. Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii. Poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji. W Sejmie RP VIII kadencji pracował w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, w ramach której przewodniczył Podkomisji stałej ds. polityki regionalnej, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W latach 2016–2020 był członkiem Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów.

___

I Kongres Energetyki Rozproszonej odbył się w dniach 25–26 września 2023 r. w obiektach Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydarzenie składało się z dwóch części: VI Forum Energetyki Rozproszonej (FER) oraz I Konferencji Naukowej Energetyki Rozproszonej (KNER). Organizatorem wydarzenia była Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, a współorganizatorami Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE.