16 lutego 2023 12:26 - Polska, KlastER
Ireneusz Zyska (MKiŚ): Energetyka rozproszona to szansa na bezpieczeństwo energetyczne w wymiarze lokalnym

W 2022 roku liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnej w Polsce wyniosła blisko 1 milion 210 tysięcy, a ich moc ponad 9,25 GW – dowiadujemy się z danych udostępnionych przez PTPiREE. O boomie fotowoltaicznym oraz jego wpływie na polskie bezpieczeństwo energetyczne opowiedział nam Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. OZE i wiceminister klimatu i środowiska.

W wypowiedzi udzielonej w trakcie V Forum Energetyki Rozproszonej, Ireneusz Zyska podkreślił rolę społeczności energetycznych i klastrów, które zabezpieczają lokalne dostawy energii.

Energetyka rozproszona to jest szansa na bezpieczeństwo energetyczne w wymiarze lokalnym. Obserwowaliśmy to już w 2020 roku, kiedy jakby wbrew rzeczywistości, wbrew pandemii koronawirusa mieliśmy dosłownie eksplozję, boom związany z rozwojem prosumentyzmu, instalacji fotowoltaicznych na domach naszych, na dachach naszych domów. Wszystko to powoduje, że w wymiarze indywidualnym, gospodarstwa domowego, ale także wymiarze lokalnym w ramach klastrów energii, w ramach spółdzielni energetycznych, czy w przyszłości w ramach obywatelskich społeczności energetycznych w miastach, będziemy w stanie stworzyć takie niezależne wyspy zabezpieczające wiele set tysięcy a może i milionów producentów i jednocześnie odbiorców energii elektrycznej - stwierdził Zyska.

Wiceminister zauważył także, że prosumentyzm zwiększa świadomość dotyczącą zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. 

Prawie każdy z nas wie ile nasz samochód zużywa paliwa na sto kilometrów a kto z nas wie ile nasze mieszkanie, nasz dom zużywa energii w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca czy roku ? Takich osób jest już zdecydowanie mniej. Zaangażowanie w energetykę odnawialną, w energetykę obywatelską wejście w ten obszar bardzo pasjonujący kiedy jesteśmy jednocześnie producentami energii i konsumentami podnosi również naszą świadomość i w kwestiach energetycznych ale także w pewnej odpowiedzialności za Świat za nasze najbliższe otoczenie, mówiąc wielkimi słowami za naszą planetę Ziemię - zauważył wiceminister

Zapytany o działania, jakie należy podjąć na rzecz rozwoju energetyki rozproszonej, Ireneusz Zyska zwrócił uwagę przede wszystkim na kwestie regulacyjne związane z tworzeniem społeczności energetycznych oraz inwestycje dotyczące przebudowy sieci dystrybucyjnej.

Z pewnością [potrzebne jest - dopisek redakcji] dobre otoczenie regulacyjne, dobre prawo, które będzie służyć motywacji do tego, żeby po prostu opłaciło tworzyć energetykę rozproszoną, energetykę zorganizowana w postaci klastrów energii, spółdzielni energetycznych czy tez obywatelskich społeczności energetycznych. To dobre prawo już po części jest, ale jest już kolejne przygotowane w postaci nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, a taki warunek sine qua non w zakresie technicznym organizacji rynku to jest dobra infrastruktura sieciowa, tego bardzo potrzebujemy. Nasz system energetyczny, który zaprojektowano kilkadziesiąt lat temu, przesyłał energię od dużych źródeł wytwórczych do końcowych odbiorców na niskie napięcia. [System - dopisek redakcji] zmienia się i w tej chwili jest bardzo dużo źródeł rozproszonych zarówno tych mikro jak i średnich i większych, które generują, wytwarzają energię. Ten przepływ następuje w dwóch kierunkach i od wielkoskalowych źródeł wytwórczych do odbiorców końcowych, ale także od tych małych, mniejszych, średnich w przeciwnym kierunku.  Kwestia organizacji rynku związanego z przesyłem, z dystrybucja tej energii, jest kluczowa, a dobra infrastruktura energetyczna wymaga nakładów inwestycyjnych i to dzisiaj powinno być dla nas pierwszym działaniem - powiedział Zyska.

 

Z pełną wypowiedzią Ireneusza Zyski można zapoznać się poniżej.

 

 

Ireneusz Zyska – Wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.  W Sejmie RP VIII kadencji pracował w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Założyciel i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii. W wyborach parlamentarnych 2019 r. został wybrany posłem na Sejm RP IX kadencji.
 

V Forum Energetyki Rozproszonej odbyło się 5 grudnia 2022 r. w Klubie STUDIO na terenie kampusu AGH w Krakowie. Relacje z poszczególnych sesji tego wydarzenia znajdują się tutaj
 

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi wypowiedziami ekspertów w dziedzinie energetyki rozproszonej. 

 

Zdjęcie: Mateusz Wójtów