3 czerwca 2024 18:30 - Polska
Otwarto pierwszą ciepłownię w Polsce zasilaną w 100% z OZE

W Lidzbarku Warmińskim powstała Ciepłownia Przyszłości oparta w 100-procentach na odnawialnych źródłach energii. To pierwsza taka instalacja w naszym kraju. Za jej działanie odpowiadają wysokosprawne pompy ciepła, panele fotowoltaiczne i systemy magazynowania, w tym największy w polsce magazyn w forrmie zbiornika osadzonego w gruncie. 

Ciepłownia ogrzewa i dostarcza ciepłą wodę do większości budynków na osiedlu Astronomów w Lidzbarku Warmińskim. To  ponad 28 tys. m2. powierzchni użytkowej. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach programu NCBR „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE”, którego celem było przekształcenie istniejącego systemu pracującego „na węglu” w zeroemisyjny system ciepłowniczy.

Głównym celem przedsięwzięcia „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE” było opracowanie i demonstracja innowacyjnej technologii uniwersalnego systemu wytwarzania, przetwarzania i magazynowania energii do celów grzewczych. System ten charakteryzować się miał nie tylko efektywnością, ale i powtarzalnością adaptacji w rożnych osiedlach mieszkaniowych przy użyciu lokalnych możliwości wykorzystania energii odnawialnej. Znaczącym efektem przedsięwzięcia miało być ponad 80% udział OZE w produkcji ciepła do celów grzewczych. Finalnie mamy wspaniały wynik, prawie 100% OZE. – powiedział podczas otwarcia ciepłowni prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, p.o. dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Jak działa ciepłownia przyszłości?

Ciepłownia Przyszłości bazuje na pompach ciepła z systemem trójstopniowego magazynowania. Magazynowanie ciepła odbywa się w niskotemperaturowym magazynie gruntowym oraz wysokotempereturowym magazynie wodnym. Umożliwia to efektywną pracę pomp ciepła. Są one zintegrowane z potwietrznymi wymiennikami ciepła.

Za zasilanie systemu odpowiada farma fotowoltaiczna, instalacja PVT (panele chłodzone cieczą, generujące zarówno energię elektryczną jak i cieplną) oraz ciepło ze słonecznych kolektorów. Należy jednak zaznaczyć, że w okresie zimowym, w momencie mniejszej generacji z OZE, instalacja wspierana będzie energią Krajowej Sieci Elektroenergetycznej, w tym zakupioną z gwarancją pochodzenia z OZE w ramach kontraktów PPA (ang. Power Purchase Agreement).

Instalacja pozwala w ten sposób przetworzyć nadwyżki energii elektrycznej nadprodukowane z OZE na ciepło oraz zmagazynować je. Podobny mechanizm mógłby działać w innych ciepłowniach na terenie Polski. Jest to możliwe, ponieważ wykorzystanai w omawianej ciepłowni technologia, jest skalowalna. Może zostać dzięki temu wykorzystana w systemach ciepłowniczych o mocy zainstalowanej cieplnej do 50MWt. 

***

Inwestycja została zrealizowana w ramach przedsięwzięcia „Ciepłownia Przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE”.  ogłoszonego w 2021 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, finansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój (POIR). Projektantem i wykonawcą jest przedsiębiorstwo Euros Energy Sp. z o.o. Ciepłownia Przyszłości zlokalizowana jest na terenie należącym do Veolii Północ z grupy Veolia term. 
 

O innych innowacjach realizowanych przez NCBiR w obszarze transformacji energetycznej informowaliśmy tutaj.

 

Źródło: www.gov.pl/

Zdjęcie: Euros Energy