23 lipca 2021 18:00 - Polska
Barbara Worek, Marcin Kocór i in. o społecznych aspektach rozwoju energetyki rozproszonej

Na łamach "Energetyki Rozproszonej" ukazał się artykuł autorstwa Barbary Worek, Marcina Kocóra, Doroty Micek, Katarzyny Lisek i Anny Szczuckiej, związanych z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tekst dotyczy społecznych aspektów rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce.

"Celem artykułu jest analiza czynników społecznych, które warto uwzględnić, projektując i realizując działania związane z rozwojem energetyki rozproszonej, w tym z tworzeniem wspólnot energii. Opierając się na dostępnych danych dotyczących postaw wobec OZE i energetyki rozproszonej oraz na wynikach studiów przypadku działających w Polsce klastrów energii, wskazujemy czynniki, które mogą wpływać na proces transformacji energetycznej – mogą go ułatwiać bądź utrudniać" - czytamy w abstrakcie artykułu.

"Pozytywnym, wartym wykorzystania potencjałem jest wysoki poziom zaufania do władz samorządowych i rosnąca świadomość ekologiczna. Natomiast wśród barier można wskazać przede wszystkim niski poziom ogólnego zaufania Polaków do innych ludzi, niski poziom zaufania do rządu oraz słabo rozwinięty kapitał społeczny. Wyniki studiów przypadku zwróciły natomiast uwagę na rolę liderów, zdolność do budowania sieci kontaktów i transferu wiedzy. Na końcu artykułu wskazujemy kilka wyzwań i związanych z nimi kierunków działań, które należy podjąć, by mocniej uwzględnić wpływ czynników społecznych na przebieg transformacji energetycznej" - podsumowują najważniejsze wnioski autorki i autorzy tekstu.

Z całością artykułu można zapoznać się TUTAJ.

 

Zdjęcie: Photo 160763767 / Society © Andrii Yalanskyi | Dreamstime.com