23 czerwca 2021 10:43 - Polska, KlastER
Artykuł Michała Kurtyki o polskiej transformacji energetycznej w nowym zeszycie "Energetyki Rozproszonej"

W zeszycie nr 5-6 czasopisma "Energetyka rozproszona" ukazał się artykuł Ministra Klimatu i Środowiska, Michała Kurtyki. W tekście omawia on rolę energetyki rozproszonej w polskiej transformacji energetycznej. Zapraszamy do lektury!

"Lokalny wymiar produkcji energii będzie miał istotne znaczenie dla procesu transformacji i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Prosumenci energii odnawialnej, klastry energii czy spółdzielnie energetyczne to podmioty na rynku energii, które będą się rozwijać coraz bardziej dynamicznie, zyskując coraz większe znaczenie w obszarze rynkowym. W praktyce oznacza to pobudzenie i wykorzystanie lokalnego potencjału i racjonalne wykorzystanie OZE. Niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego otoczenia prawno-legislacyjnego umożliwiającego dalszy dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznej pracy sieci elektroenergetycznej" - czytamy w abstrakcie.

Kolejne teksty z zeszytu 5-6 czasopisma "Energetyka rozproszona" będą publikowane na łamach portalu w kolejnych tygodniach czerwca i lipca br. Artykuły już udostępnione w postaci cyfrowej, w tym artykuł Ministra Kurtyki, można odnaleźć tutaj.

---

Zdjęcie: 196623213 / Energy © Oleg Kachura | Dreamstime.com