7 lipca 2022 08:00 - Polska, KlastER
Strategia rozwoju energetyki rozproszonej dla Polski. Analiza SWOT i TOWS

Zapraszamy do lektury artykułu pt. "Analiza SWOT i TOWS wybranych aspektów rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce" autorstwa Borysa Czerniejewskiego oraz Krzysztofa Hellera. Tekst ukazał się na łamach 7 zeszytu czasopisma "Energetyka Rozproszona".

"Artykuł ilustruje zastosowanie metod SWOT i TOWS do analizy wybranych aspektów funkcjonowania rynku energetyki rozproszonej na potrzeby opracowania Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Strategia ma wspierać realizację celów przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 02.02.2021 r. dokumentu strategicznego Polityka energetyczna Polski 2040, wdrażającego politykę klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej na terenie Polski. Jednym z głównych założeń tej polityki jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w UE do 2050 r. Służy temu wprowadzenie mechanizmów regulacyjnych stymulujących osiąganie kolejnych efektów w najbliższych dziesięcioleciach. Realizacja celów klimatyczno-energetycznych UE na 2030 r. jest kluczowa dla transformacji gospodarki energetycznej w niskoemisyjną." - czytamy w abstrakcie publikacji.

Z całością artykułu można zapoznać się TUTAJ.

 

Cały zeszyt 7 czasopisma "Energetyka Rozproszona" jest dostępny TUTAJ.

 

Zdjęcie: 19466244 © Warenemy  Dreamstime.com


7 lipca 2022 23:15 TD

Dzień dobry, wydaje się, że link do dokumentu nie działa