22 maja 2023 10:26 - Polska, Świat
Powstała rada wodorowa dziewięciu państw Europy Środkowej i krajów bałtyckich - 3 Seas Hydrogen Council

Organizacje wodorowe z Polski, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Słowacji, Słowenii, Węgier i Ukrainy weszły w skład 3 Seas Hydrogen Council, pierwszej w Europie platformy wodorowej zrzeszającej kraje naszego regionu. Głównym zadaniem rady będzie m.in. wspólne reprezentowanie branży wobec KE i Parlamentu Europejskiego.

Sygnatariusze porozumienia zgadzają się, że nasz region łączy nie tylko wspólna, burzliwa historia, ale także zbliżona struktura energetyczna i ciepłownicza oraz podobne warunki klimatyczne, w tym duże różnice sezonowe, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na energię i ciepło. Wspólna jest dla nas także rola regionu jako bazy produkcyjnej dla gospodarek zachodu i całego świata.

To wszystko sprawia, że kraje zrzeszone w 3 Seas dostrzegły pilną konieczność, by zainicjować procesy stałego dialogu i ustalania wspólnych stanowisk, zwłaszcza na forum unijnym.

Organizacje wodorowe zrzeszone w 3 Seas Hydrogen Council to:

  • Hydrogen Poland
  • Czech Technological Hydrogen Platform (HYTEP)
  • Ukrainian Hydrogen Council
  • Hungarian Hydrogen Technology Association
  • Pomorski Klaster Technologii Wodorowych
  • Estonian Hydrogen Cluster
  • Slovak National Hydrogen Association
  • Latvian Hydrogen Alliance
  • Lithuanian Hydrogen Energy Association
  • National Hydrogen Association of Slovenia.

To historyczna chwila. Ta inicjatywa jest doskonałym startem, by budować międzynarodowe partnerstwa biznesowe. Nasze kraje mają tu wielki potencjał – podkreślał obecny przy utworzeniu rady wiceminister klimatu, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

3 Seas będzie wspierać nasze kraje i samorządy na drodze zielonej transformacji.  Chcemy razem poszukiwać synergii i możliwości współpracy na rzecz rozwoju gospodarki zeroemisyjnej, w której wodór będzie odgrywał istotną rolę. Dostrzegamy pilną konieczność rozpoczęcia efektywnego dialogu i wypracowania wspólnego stanowiska naszych krajów wobec Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego a także wobec innych organizacji i ośrodków decyzyjnych na poziomie regionalnym, europejskim i światowym – mówi Tomoho Umeda, wiceprezes stowarzyszenia Hydrogen Poland, które było inicjatorem tej inicjatywy.

 

Członkiem porozumienia ze strony polskiej został również Klaster Technologii Wodorowych reprezentowany przez Damiana Muchę.

Dzięki takiej inicjatywie, jak 3 Seas, będziemy mogli jeszcze lepiej zrozumieć szanse i zagrożenia na drodze do zielonej transformacji. Najważniejsze, abyśmy wspólnie wykorzystali potencjał regionu w ramach podpisanej inicjatywy – zaznacza Damian Mucha

 Chcemy kreować i proponować przyjazne przedsiębiorcom regulacje na poziomie Unii Europejskiej, jak i poszczególnych krajów członkowskich, dbać o sprawiedliwy podział środków pomocowych, ale przede wszystkim kreować lokalne i transgraniczne projekty biznesowe. Nasza inicjatywa spotkała się z dobrym odzewem, nie tylko wśród stowarzyszeń wodorowych regionu CEE podpisujących porozumienie, ale również w Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Stowarzyszeniu Hydrogen Europe – podsumowuje prezes Hydrogen Poland, Paweł Piotrowicz.

 

Źródło: Informacja prasowa / Stowarzyszenie Hydrogen Poland

Zdjęcie: Stowarzyszenie Hydrogen Poland