Zapraszamy do zgłaszania w tym miejscu kandydatek/ów na ekspertów naszej Sieci kompetencji. W ramach sieci funkcjonują 4 zespoły robocze: ds. społecznych, ds. technicznych, ds. ekonomicznych, ds. legislacyjnych. Kandydatki/ów prosimy o wstępne wskazanie przynależności do danego zespołu oraz krótkie przedstawienie swojej sylwetki.