Zespół ds. Społecznych

Wśród powodów, dla których energetyka rozproszona przyciąga tak wiele uwagi, można wskazać jej potencjał do zmierzenia się z jednym z zasadniczych wyzwań stojących przed społeczeństwami w skali globalnej, tj. przejścia do bardziej zrównoważonego rozwoju społecznego poprzez wprowadzenie na szeroką skalę odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatrowa czy słoneczna.

Przejście do wspólnot energetycznych nie tylko wymaga czysto technicznych rekonfiguracji systemu elektroenergetycznego, ale pociąga za sobą także różnego rodzaju zmiany społeczne, wśród których zmiana roli użytkowników energii elektrycznej może okazać się najtrudniejsza. Przyszli użytkownicy energii elektrycznej stają się nie tylko jej producentami (tj. prosumentami), ale także ją magazynują w swoich pojazdach elektrycznych i dostosowują zużycie, aby modyfikować własne wzorce produkcyjne. Interesariusze inteligentnej sieci pozycjonują zatem użytkowników (przede wszystkim postrzeganych w kat. „gospodarstw domowych”) jako kluczowych interesariuszy dla budowy i utrzymania w pełni inteligentnej sieci.

Cele działań zespołu

Zespół zajmuje się tworzeniem i funkcjonowaniem energetyki rozproszonej jako praktyki społeczno-materialnej. Zajmuje się więc tym, w jaki sposób konstruowane są wyobrażenia na temat energetyki rozproszonej oraz roli jaką pełni lub może pełnić. Zespół analizuje także interesy aktorów w różnej skali (krajowych, regionalnych i lokalnych) oraz sposoby mobilizowania i zaprzęgania ich w procesy budowy rozwiązań technologicznych i społecznych. W szczególności zwracamy uwagę na rolę gospodarstw domowych oraz budowanie aktywnego uczestnictwa w tworzeniu funkcjonalnych rozwiązań energetyki rozproszonej. Interesuje nas także rola projektów demonstracyjnych jako aren wyznaczających kierunki przyszłych konfiguracji wspólnot energetycznych. Szukamy odpowiedzi na następujące pytania:


  • Jakie konfiguracje wspólnot energetycznych pojawiają się w ramach projektów demonstracyjnych w innych krajach? Jakie negocjacje i spory toczą się w ramach tych projektów?

  • Jakie wyobrażenia na temat przyszłości inteligentnych sieci dominują w naszym kraju oraz w jaki sposób są przywoływane i mobilizowane przez różnych aktorów?

  • Jakie role użytkowników są preferowane w projektach demonstracyjnych?

  • W jaki sposób użytkownicy są zaangażowani w projekty, a jak mogą być w nie włączani? Jak rozumieją i wykorzystują technologie inteligentnych sieci energetycznych?

Nasze działania prowadzić mają do opracowania kompleksowych i integralnych rozwiązań dla energetyki rozproszonej. Oznacza to takie rozwiązania, które uwzględniają kontekst techniczny, systemowy oraz społeczny. Innymi słowy, odpowiadają na pytanie: jak tworzyć wspólnoty energetyczne, które działają w praktyce? Dodatkowo w ramach naszego podejścia analizujemy możliwe negatywne, niezamierzone konsekwencje tych wdrożeń.

Skład zespołu

1. Barbara Worek, Uniwersytet Jagielloński – koordynator zespołu
2. Patryk Białas, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o.
3. Joanna Brzozowska-Wabik, Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości ZSLP
4. Joanna Mieszkowicz, Krakowska Elektrownia Społeczna 
5. Andrzej Strzałkowski, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
6. Agnieszka Spirydowicz, prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej
7. Tadeusz Królczyk, wójt gminy Ochotnica Dolna, Klaster Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica
8. Andrzej Łazęcki,  Urząd Miasta Krakowa
9. Grzegorz Marek, Tauron Dystrybucja
10. Aleksandra Wagner, Uniwersytet Jagielloński
11.Aleksandra Lis-Plesińska, Uniwersytet Adama Mickeiiwcza w Poznaniu
12.Marcin Kocór, Uniwersytet Jagielloński
13.Dorota Micek, Uniwersytet Jagielloński

 

Zapraszamy do współpracy!

 

Wróć do strony Sieć Kompetencji