Zespół ds. Ekonomicznych

Celem zespołu jest osiągnięcie kompetencji w zakresie budowania oraz wykorzystania ilościowych modeli analitycznych na potrzeby oceny skutków regulacji w obszarze energetyki rozproszonej. Podejście ilościowe ma zapewnić weryfikację modeli biznesowych możliwe szerokiego grona interesariuszy. Przykładami interesariuszy są klastry energii, spółdzielnie energetyczne, pojedyncze lub grupowe instalacje wytwórcze, agregatorzy, operatorzy sieci dystrybucyjnych oraz przesyłowych, spółki obrotu, samorządy, rządy oraz finalny konsument.

Zadania zespołu

Jedno z pierwszych zadań zespołu stanowi ilościowa ocena modeli biznesowych klastrów energii w różnych wariantach legislacyjnych. Zadanie to można rozumieć jako wirtualną piaskownicę regulacyjną, która pozwala na badanie potencjalnych regulacji przeznaczonych dla klastrów energii bez ponoszenia konsekwencji odpowiednich dla rzeczywistego wdrożenia. Podejście wirtualnej piaskownicy regulacyjnej pozwala w bezpieczny sposób zweryfikować wartość dodaną klastrów energii w kontekście całego sytemu energetycznego. Jest to o tyle istotne, że klaster energii nie ma zdefiniowanej obecnie roli w systemie 54 55 elektroenergetycznym, co przekłada się także na brak spójnego modelu biznesowego oraz znikome zainteresowanie lokalnych społeczności. W kontekście przyszłych regulacji możemy rozważyć system rozliczeń podobny do opartego o opusty systemu prosumenckiego, gdzie nadwyżka energii może być odebrana w danym przedziale czasowym. Alternatywnie, możliwe są np. regulacje stymulujące tworzenie w ramach klastra lokalnego obszaru bilansowania, bilansującego się w czasie rzeczywistym. Takie rozwiązanie mogłoby być oparte np. o preferencyjne stawki taryfowe lub zmniejszoną opłatę mocową.


  • Jak w tych dwóch alternatywnych podejściach będzie wyglądał bilans ekonomiczny uczestników różnego typu klastrów, OSD, spółek obrotu itp.?

  • Jakie nakłady inwestycyjne będą potrzebne, aby dostosować strukturę wytwarzania, magazynowania odbioru do wymogów legislacyjnych?

Na te oraz inne pytania odpowiedź mogą dać narzędzia symulujące skutki poszczególnych regulacji.

W kontekście wyżej wymienionych potrzeb zespół ma za zadanie pełnić funkcję doradczą w procesach legislacyjnych prowadzonych w poszczególnych ministerstwach, w tym w Ministerstwie Klimatu oraz Ministerstwie Rozwoju. Aby było to możliwe, prace zespołu będą prowadzone w bliskiej współpracy z równolegle działającym Zespołem ds. Legislacyjnych. Skład zespołu został dobrany tak, aby umożliwić udział w analizach każdej z kluczowych branż.

Skład zespołu

1. Karol Wawrzyniak, Narodowe Centrum Badań Jądrowych – koordynator zespołu
2. Barbara Adamska, Kongres Magazynowania Energii
3. Piotr Budzisz †, Krajowa Izba Klastrów Energii
4. Ryszard Cetnarski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
5. Tomasz Chmiel, Ministerstwo Rozwoju
6. Artur Dembny, Grupa Veolia, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu Energia
7. Przemysław Hofman, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
8. Andrzej Kaźmierski, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
9. Zbigniew Kochański, niezależny ekspert
10. Sławomir Kopeć, Akademia Górniczo-Hutnicza
11. Kamil Kwiatkowski, Euros Energy
12. Joanna Maćkowiak-Pandera, Forum Energii
13. Ewa Malicka, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych
14. Tomasz Mirowski, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
15. Ireneusz Perkowski, Control Process
16. Stanisław Pietruszko, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki
17. Przemysław Prus, Tauron-Ekoenergia
18. Daniel Raczkiewicz, IEN Energy
19. Grzegorz Skarżyński, Tundra Advisory
20. Janusz Teneta, AGH, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki
21. Jerzy Topolski, Tauron Dystrybucja S.A.
22. Sławomir Walkowiak, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
23. Arkadiusz Węglarz, Krajowa Agencja Poszanowania Energii
24. Dariusz Zych, Stowarzyszenie Producentów Polska Biomasa

 

Wróć do strony Sieć Kompetencji